Lund Stortorget

Finlandssvenska poeter och deras poesi

Välkommen att lyssna till Per Stam, redaktör för aktuella boken "Henry Parlands dikter" och Fredrik Hertzberg, aktuell med ”Mitt språk är ej i orden – Gunnar Björlings liv och verk" i ett samtal om poesi med förläggaren Jonas Ellerström. Det bjuds även på uppläsning av skådespelaren Johan Fagerudd. Föranmälan via knappen nedan.

Henry Parlands dikter
Henry Parland (1908–1930) – den yngste i den första generationen modernister i Finland – såg på människan med distans. Han lyfte i stället fram tingen och den moderna stadens bilar, hus och biografer. Hans poesi är späckad av humor och ironi. Här samlas alla hans 416 dikter för första gången. Med inledning och kommentarer av Per Stam.

Mitt språk är ej i orden
Den första biografin över den finlandssvenske författaren Gunnar Björling (1887-1960). Numera betraktad som en av de främsta litterära modernisterna, fick Björling under sin livstid kämpa för att nå uppskattning och förståelse. Redan innan han 1922 som 35-åring debuterade som diktare, var han i vänkretsen känd som ”profeten”, och hade en avgörande betydelse i många unga människors liv. Så småningom sökte sig allt flera till hans diktarlya i Brunnsparken i Helsingfors, från 1930-talet utvidgades kretsen till unga författare och konstnärer från hela Norden. ”Mitt språk är ej i orden” är en kronologisk framställning av Björlings liv och verk, som bygger på omfattande forskning i arkiv i Finland och Sverige, intervjuer med personer som kände Björling och övriga tryckta och otryckta källor. Här belyses också Björlings personlighet från olika håll. Vi får ta del av Björling som ung socialist, aktivist, auskultant, filosof, profet, mystiker, modernist, växelryttare, mentor, recitatör och erotiker. För första gången behandlas Björlings homosexualitet och förälskelser, som i ljuset av tidigare okänt material antar nya, fastare konturer.

 

onsdag 20 mars kl 17:00-19:00

Plats

Lund Stortorget