Hållbarhet

– Ta del av vårt hållbarhetsarbete

Våra hållbarhetsstrategier återfinns inom fyra områden: Läsglädje, Sortiment, Miljö och Medarbetare. Här kan du ta del av strategierna samt hela vår hållbarhetsredovisning. I redovisningen presenterar vi, utöver våra strategier, nuläget och de konkreta mål vi satt upp för hållbarhetsarbetet de kommande åren. Nedan kan du även läsa mer om vilka organisationer vi samarbetar med i dagsläget!

Akademibokhandeln samarbetar med olika organisationer för en bättre och hållbar framtid. Tillsammans med SOS barnbyar har vi skapat projektet Läsa Lära Leva för att främja läsandet då det är grunden för utbildning och avgörande för varje barns utveckling och livsvillkor. Sedan 2017 tar vi betalt för våra plastpåsar och överskottet från plastpåseförsäljningen skänks till miljöförbättrande och läsfrämjande hållbarhetsprojekt. Mellan 2017-2020 samarbetade vi med Håll Sverige Rent i deras projekt mot minskad nedskräpning.