Medlemsvillkor

– Akademibokhandelns Vänner

Ladda ner villkoren som pdf >

  1. Parter

Dessa villkor gäller för medlemmar i Akademibokhandelns Vänner (”Medlemsklubben”), en Medlemsklubb för kunder hos Bokhandelsgruppen i Sverige AB, organisationsnummer 556204–5004.
 

  1. Medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt för medlemmen. Ansökan om medlemskap i Medlemsklubben kan göras i butik eller på www.akademibokhandeln.se. I ansökan ska du uppge ditt personnummer/samordningsnummer. För att bli medlem måste du ha fyllt 16 år.
 

  1. Medlemsklubben

Som medlem får du bl.a. tillgång till medlemserbjudanden, personliga erbjudanden och inbjudan till evenemang. Du har även möjlighet att skapa ett konto där dina personuppgifter, genomförda köp och annan information om ditt medlemskap finns samlade. Kontot går att nå via www.akademibokhandeln.se/mina-sidor. Som medlem identifierar du dig genom att uppvisa legitimation eller annan medlemsinformation i kassan vid köp.

Som en del i Medlemsklubben har du som medlem möjlighet att köpa tjänsten Låna&Läs. Denna tjänst kräver en registrering av in- och utlånade böcker. Du kan se vilka titlar du lånat på Mina sidor.  

  1. Behandling av personuppgifter

I samband med ansökan om medlemskap i Medlemsklubben registreras uppgifter om dig. Ditt personnummer och de kontaktuppgifter (e-postadress och/eller mobiltelefonnummer) du lämnar till oss registreras. Samkörning med statens person- och adressuppgifter, SPAR, görs för att tillföra och kontinuerligt hålla adressuppgifter uppdaterade automatiskt. Akademibokhandeln registrerar och lagrar även uppgifter om de köp du gör i kedjans butiker. Om du köper tjänsten Låna&Läs kommer även dina in- och utlån att registreras.

Om du väljer att aktivera dina förmåner i Bokus Play kommer personuppgifter att delas med de bolag inom Bokus och Bokhandelsgruppen som ingår i samarbetet kring förmånerna. Se aktuell information om förmåner på www.akademibokhandeln.se/bokus-play/

En utförlig beskrivning av Akademibokhandelns behandling av dina personuppgifter hittar du på www.akademibokhandeln.se/personuppgifter.
 

  1. Rättigheter

Du har rätt att få information om de uppgifter som finns registrerade om dig. En sådan begäran ska vara skriftlig och skickas till Kundservice (kontaktuppgifter finns nedan). Du har även rätt att begära att vi raderar den data vi behandlar om dig, begära begränsning av personuppgifter, samt att begära rättning av felaktiga data.

Fullständiga beskrivningar av dina rättigheter gällande personuppgifter finns på akademibokhandeln.se/personuppgifter. Om du vill utnyttja någon eller flera av dina rättigheter enligt ovan kontaktar du vår Kundservice, kontaktuppgifter nedan.

Vill du inte motta reklam, erbjudanden eller annan information kan du kontakta Akademibokhandelns Kundservice, se kontaktuppgifter nedan. I samtliga e-brev och SMS hittar du även en länk eller instruktion för att kunna avsäga dig utskick. Du kan även ändra dina kommunikationsval genom att logga in på ”Mina sidor”.
 

  1. Ändring av villkor

Akademibokhandeln har rätt att ändra dessa villkor. Vid var tid gällande villkor finns på www.akademibokhandeln.se/medlemsvillkor/

  1. Akademibokhandelns ansvar

Akademibokhandeln är inte i något fall ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout, eller annan liknande omständighet.
 

  1. Avtal och uppsägning

Medlemskapet gäller tills vidare. Du har som medlem när som helst rätt att avsluta ditt medlemskap genom att meddela Kundservice om detta. Akademibokhandeln har rätt att avsluta medlemskap om det senast registrerade köpet gjordes för mer än två (2) år sedan eller om medlemskapet har beviljats utifrån en ansökan med felaktiga uppgifter.  Akademibokhandeln har därutöver rätt att när som helst säga upp ett Medlemskap med trettio (30) dagars uppsägningstid.

Dessa villkor gäller från 18 maj 2018.
 

Kontaktinformation

Bokhandelsgruppen i Sverige AB
Kundservice
Box 2100, 103 13 Stockholm
Besöksadress: Lindhagensgatan 126, 112 18 Stockholm
Tel: 010 744 10 40
E-postadress: kundservice@akademibokhandeln.se