Vårt hållbarhetsarbete

Med lönsamhet som grund ska vi bidra till ett hållbart och demokratiskt samhälle, där kommande generationer får uppleva läsglädje. Läs vår senaste hållbarhetsredovisning

Tillsammans tar vi ett stort ansvar för att förverkliga vår vision och där är hållbarhet en viktig aspekt, inte bara för oss och våra intressenter, utan framför allt för planeten och framtiden. Vårt hållbarhets­arbete fokuseras till fyra huvudområden: Läsglädje, Sortiment, Miljö och Medarbetare.

Övergripande hållbarhetsmål 

  • Bidra till ett ökat läsande för vuxna och barn i Sverige
  • Inga GDPR-relaterade incidenter
  • Ökat fokus på att säkerställa hållbara leverantörskedjor
  • Leverera produkter och tjänster av hög kvalitet utan hälso- och säkerhetsbrister, minst i enlighet med EU:s lagstiftning
  • Minimerad miljöpåverkan i den operativa verksamheten genom ökad återvinning och återbruk samt minskad resursanvändning
  • Minska våra totala CO2e-utsläpp med 25 %
  • Ökad mångfald och inkludering utan diskriminering och kränkande särbehandling

Läs mer på Bokusgruppens hemsida.