Hållbarhetsredovisning

– En hållbar bokhandel

På Bokhandelsgruppen tror vi starkt på vår vision Läsglädje för alla, varje dag. Det betyder bland annat att med lönsamhet som grund, bidra till ett hållbart samhälle där även kommande generationer får uppleva läsglädje. Med stolthet kan vi nu presentera vår tredje hållbarhetsredovisning. Det är fortsättningen på ett långsiktigt och lärande arbete för att ta vårt ansvar för en hållbar verksamhet och bidra till en hållbar omvärld.

Våra hållbarhetsstrategier återfinns inom fyra områden: Läsglädje, Sortiment, Miljö och Medarbetare. Här kan du ta del av strategierna samt vår hållbarhetsredovisning. I rapporten presenterar vi, utöver våra strategier, nuläget och de konkreta mål vi satt upp för hållbarhetsarbetet de kommande åren. 

Våra fyra övergripande strategier

Läsglädje
Vi ska arbeta aktivt med initiativ som främjar läsning och sprider läsglädje. Läsning och språk är avgörande både för individers och samhällets utveckling. 

Prioriterade underliggande områden:
• Utveckla satsningar som främjar och inspirerar till läsning 
• Kundintegritet 
• Datasäkerhet 

Sortiment
Vi ska säkerställa ett hållbart och långsiktigt kunderbjudande. Tillsammans med våra leverantörer ska vi se till att våra produkter är säkra och produceras ansvarsfullt.

Prioriterade områden:
• Nolltolerans mot barnarbete
• Säkra produkter
• Hållbar leverantörskedja

Miljö
Vi ska arbeta aktivt för att minimera vår miljöbelastning, främst genom att minska utsläpp från transporter och miljöpåverkan från emballage.

Prioriterade områden:
• Transporter
​• Emballage

Medarbetare
Vi ska vara en trygg, säker och utvecklande arbetsplats med bred mångfald.

Prioriterade områden:
• Kompetensutveckling
• Mångfald

Klicka här för att ta del av hela rapporten!