Lund Stortorget

Författarträff om vänskap

Vänskap är en gåtfull relation. Den påminner om kärlek men är inte passionerad. Den ställer inga bestämda krav men kan ändå vara kravfull. Vissa vänskaper räcker ett helt liv medan andra kommer och går. Ofta spelar vänskap en viktig roll i våra liv. Ändå talar vi sällan om den. Mats Hilter berättar. Ingen föranmälan krävs.

I den här boken söker Mats Hilte svar på dessa frågor och några därtill. Han beskriver hur filosofer definierar vänskap och vad som skiljer vår tids moderna vänskap från den som fanns förr. Vi tar ofta vänskapen för given och blir ganska handfallna när den krånglar. Oftast vet vi inte hur vi skall hantera vänskapstrubbel. I den här boken belyser författaren hur vänskapen kan vårdas och vilka dess vanligaste fallgropar är. 
 

Mats Hilte är sociolog och undervisar på Socialhögskolan vid Lunds universitet.

onsdag 31 januari kl 18:00

Plats

Lund Stortorget