Låt klassen ta Läsborgarmärket!

– Ett roligt verktyg i din undervisning

Som lärare vet du att läskunskap öppnar många dörrar för ett barn – i skolan, i livet och i framtiden. Men att lära sig läsa är inte alltid helt lätt… Därför finns Läsborgarmärket!

Om Läsborgarmärket

Läsborgarmärket är en morot för alla barn som kämpar med att få flyt i sin läsning – och en skinande medalj när de har lyckats! Genom att använda Läsborgarmärket i din undervisning kan du hjälpa dina elever att lära sig läsa på ett spännande sätt.

Varje elev som läser fem valfria böcker får ett vitt Läsborgarmärke. Efter tio böcker belönas de med ett rött märke, och när de läst hela 15 böcker får de svart märke i läsning! 


Kom igång med Läsborgarmärket i klassrummet

  1. Dela ut läskort där eleven fyller i de böcker de läst. Läskort kan du skriva ut här eller hämta i någon av våra butiker.
  2. När eleven läst fem valfria böcker kan eleven hämta ett Läsborgarmärke gratis i någon av våra butiker.
  3. Fortsätt läsa och samla alla tre märken!

Att ta Läsborgarmärket är gratis och är inte förbundet med köpkrav hos Akademibokhandeln. Vi vill dock att barnet själv besöker butiken för att hämta sitt märke.

Eleven kan även belönas i skolan med ett Läsborgardiplom som kan skrivas ut här. Ett underskrivet Läsborgardiplom eller ett ifyllt läskort kan sedan visas upp i Akademibokhandelns butik för att få ett Läsborgarmärke.