bokomslag Verktyg mot stress och psykisk ohälsa
Psykologi & pedagogik

Verktyg mot stress och psykisk ohälsa

Ola Brar

Häftad

179:-

Funktionen begränsas av dina webbläsarinställningar (t.ex. privat läge).

Tillfälligt slut online – klicka på "Bevaka" för att få ett mejl så fort varan går att köpa igen.

  • 102 sidor
  • 2018
Stress och psykisk ohälsa är idag stora folkhälsoproblem. Vi lever allt längre och vården utvecklas, ändå ökar det psykiska lidandet. Effektiv och lättillgänglig behandling behövs. För många är goda egenvårdsinsatser den snabbaste och bästa hjälpen. Tillgången på dessa ökar genom självhjälpsböcker och nätbaserade insatser. I boken får du följa tio personer som jag har haft kontakt med i mitt arbete som legitimerad psykolog och psykoterapeut. Namnen och vissa detaljer är naturligtvis ändrade. Du kan själv använda dig av de tjugo självhjälpsteknikerna som presenteras. Personerna har olika problem och har arbetat med kombinationer av verktyg i verktygslådan. Verktygslådan innehåller dels verktyg som syftar till att ge struktur i vardagen, dels verktyg för ökat självmedvetande.

Vårt mående förändras över tid och självhjälp är användbar när vi fastnar i negativa känslor. Självhjälp står inte i motsats till att ta emot hjälp av andra utan är ett alternativ eller ett komplement. I boken går vi igenom hur tankar, känslor, handlingar och kroppsliga reaktioner påverkar varandra och hur du själv kan arbeta med två olika typer av egenvård; struktur i vardagen och ökad medvetenhet om hur du tänker och fungerar. Detta knyter an till den mindfulnessbaserade inriktningen av kognitiv beteendeterapi.Verktygen kan kombineras på det sätt som passar dig bäst.

Ofta har vi obalans mellan olika områden i vardagen vilket kan bidra till stress och psykisk ohälsa. Den som har ett stressigt arbete kanske drar ner på återhämtning och sömn. När vi inte mår bra är det lätt att minska fysiska och sociala aktiviteter vilket försämrar måendet. Det är då viktigt att successivt påverka vanor och rutiner som ger en mer hälsosam balans i vardagen. Du får följa hur de tio personerna använder olika verktyg för struktur i vardagen.

Strategierna för att öka medvetenheten om hur man tänker är till att börja med inte lika konkreta som förändringar i vardagen,men lika viktiga. Ökad medvetenhet om hur vi tänker kan användas för att förstå och minska psykiskt lidande. Genom ökad medvetenhet om hur oro i sig upprätthåller problem underlättas förändring.Vi går igenom hur vår uppmärksamhet påverkar oss och hur den kan bidra till att hantera problem. Genom att lära oss att styra uppmärksamheten kan vi påverka måendet.

I vår kultur finns en högt värderad föreställning om att man ska vara lycklig. Vi översköljs av bilder och beskrivningar av lycka i relationer, framgång i arbete, ekonomi och fantastiska fritidsupplevelser.Vi påverkas av dessa och jämför med våra egna erfarenheter i vardagen. Vi vill gärna vara lyckliga men möter regelbundet utmaningar som gör att vi inte mår så bra.

När måendet är sämre kan motivationen att arbeta för förbättring sjunka. Motivation är avgörande för att självhjälp ska lyckas.Motivation skapas inte snabbt och enkelt om den inte finns från början. Den kan dock påverkas genom att man prövar strategier för förändring. När strategierna fungerar höjs motivationen.För att ta vara på våra möjligheter att förändra måendet behöver vi utveckla och använda vår egen kraft så mycket vi kan. Ofta känns det bra att kunna lösa problem själv men vi kan också ta hjälp av andra. Det finns mycket information om hur man kan minska psykiskt lidande i litteraturen. Det kan dock vara svårt att orientera sig eftersom det finns så många olika inriktningar och metoder att välja på.Den här bokens syfte är att ge både enkel och mer avancerad hjälp till självhjälp för den som behöver ta sig ur svackor i måendet. En svacka kan bestå av en mindre eller djupare kris. Den kan vara kort eller utdragen. Den kan utvecklas snabbt eller successivt eller vara återkommande. Vanliga symtom är oro, ångest eller nedstämdhet och vi inriktar oss på att finna sätt att förstå och förändra dem.
  • Författare: Ola Brar
  • Format: Häftad
  • ISBN: 9789189638426
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 102
  • Utgivningsdatum: 2018-03-29
  • Förlag: Argos/Palmkrons Förlag