bokomslag Titano Biologi, 3:e uppl
Barnböcker

Titano Biologi, 3:e uppl

Anders Henriksson

Danskband/flex

819:-

Funktionen begränsas av dina webbläsarinställningar (t.ex. privat läge).

Uppskattad leveranstid 2-6 arbetsdagar

Fri frakt för medlemmar vid köp för minst 199:-

  • 344 sidor
  • 2022
Titano sätter miljöfrågor i fokus och utvidgar elevernas förståelse för ett hållbart samhälle. För att ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i ämnet innehåller Titano kontrollfrågor, fördjupande frågor och diskussionsfrågor med samhällsanknytning. Lärarmaterialet finns i lärarwebben och innehåller en riklig mängd laborationer och andra praktiska övningar. Till varje kapitel finns provuppgifter som hjälper dig med bedömningsarbetet.

De nya upplagorna har anpassats till det centrala innehållet i Lgr22 och har ny kapitelindelning.

Kapitlens uppbyggnad i Titano Biologi 3:e uppl:

•    Inledning med frågor som anknyter till kapitlets innehåll. Frågorna utgör ett bra underlag för en inledande diskussion där du som lärare får inblick i vad eleverna redan kan och hur de uttrycker sitt kunnande.

•    Varje kapitel är uppdelat i en ”basdel” och en ”Lär mer-del”. Basdelen ger de grundläggande baskunskaperna. Språket är enkelt och innehållet tar sin utgångspunkt i elevernas vardag. Lär mer syftar till att vidga perspektiven, fascinera och göra naturvetenskapen till det spännande ämne det är.

•    Miljöfrågor får ett stort utrymme och i de flesta kapitlen finns ett uppslag under rubriken Hållbar utveckling. Uppslaget knyter an till de nationella miljömålen och utvidgar elevernas förståelse för ett hållbart samhälle.

•    Täta frågekontroller där eleverna kan testa sig på det de läst. Frågorna är av två slag: ”Testa dig” och ”Förklara & resonera”. Testa dig är enklare frågor kopplade till textens innehåll. Förklara & resonera är av mer utmanande karaktär där eleverna kan behöva använda andra källor när de ska förklara begreppen och föra egna resonemang.

•    Avslutande tvådelad sammanfattning. 

Titano Biologi i korthet:

•    miljöfrågor i fokus ger eleverna förståelse för ett hållbart samhälle

•    lättfattligt språk och intressanta kopplingar till elevernas vardag ökar läslusten

•    täta frågekontroller underlättar inlärningen och kunskapsutvecklingen

  • Författare: Anders Henriksson
  • Format: Danskband/flex
  • ISBN: 9789151108179
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 344
  • Utgivningsdatum: 2022-05-25
  • Förlag: Gleerups Utbildning AB