Kommande
bokomslag The art of leadership : normen för effektivitet och värdeskapande
Samhälle & debatt

The art of leadership : normen för effektivitet och värdeskapande

Christer Hanefalk Ulf Lindberg

Häftad

399:-
Tillfälligt slut

Funktionen begränsas av dina webbläsarinställningar (t.ex. privat läge).

  • 400 sidor
  • 2020

Vilken betydelse har framgångsrikt ledarskap? Och vad är det som leder till framgång? Boken är en bibliografi över några av de genom tiderna mest betydande bidragen till vår kunskap om ledarskap.   Ledarskapet som krävdes för att bygga Cheopspyramiden för 4.600 år sedan, tycks ha många likheter med såväl den modell för ledarskap som NASA utvecklade för sitt put-a-man-on-the-moon -projekt, som den best practice som idag tillämpas i stora infrastrukturprojekt.

Dagens metoder för att optimera processen för mjukvaruutveckling, och det Agila Manifestet, illustrerar dessas betydelse för ledarskapet i dagens digitala värld .   Det som skrivs om ledarskap i den äldsta kända boken i ämnet, The Art of War som skrevs av kinesiske generalen Sun Tzu för 2 500 år sedan är fortfarande aktuellt. Liksom de kunskaper om ledarskap som sprang ur den Industriella Revolutionen och idéer från föregångare som Adam Smith, Winslow Taylor och Henry Ford.   

Ytterligare vidgning av vårt kunnande om framgångsrik utveckling av strategiskt tänkande, och hur organisationer behöver ledas, är summerat genom att redovisa bidragen från ett antal sentida frontfigurer inom ledarskap sådana som Drucker, Kotler, Peters, Porter, Collins och Sinek. Lean och andra metoder för optimering av produktivitet och kvalitet i de horisontella ledarskapsprocesserna har varit och fortsätter att vara avgörande för framgång. De viktiga metoderna och bidragen som Deming med flera har stått för, är beskrivna i denna bok.   Men, metoder för att även optimera de vertikala ledarskapsprocesserna från högsta chefen i en organisation till sin ledningsgrupp och vidare till dennas direktrapporterande och vidare ut i organisationen, har i praktiken utgjort en felande länk i utövandet av ledarskap.

I hur hög grad har vi lyckats skapa bästa möjliga organisationsstruktur, bemannad med de ledare som krävs, för att ta vara på våra verksamheters fulla potential?   Den vetenskapliga upptäckten av verktyget för att mäta, och skapa transparens i, organisationers effektivitet och normen för att leda, strukturera och bemanna organisationer, är vanligen inte känd eller tillämpad. Den här boken beskriver dessa vetenskapliga upptäckter och det holistiska systemtänkande väl förankrat i historien som behöver finnas på plats för att möjliggöra ett effektivt och värdeskapande ledarskap.

Ulf Lindberg är VD för konsultföretaget Enhancer. Christer Hanefalk är retorikexpert

  • Författare: Christer Hanefalk, Ulf Lindberg
  • Format: Häftad
  • Upplaga: 1
  • ISBN: 9789188849786
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 400
  • Utgivningsdatum: 2020-11-05
  • Förlag: Ekerlids Förlag