bokomslag Svenska rum 2
779:-

Funktionen begränsas av dina webbläsarinställningar (t.ex. privat läge).

Uppskattad leveranstid 1-4 arbetsdagar

Fri frakt för medlemmar vid köp för minst 149:-

 • 336 sidor
 • 2013
 • Serie: Svenska rum
Svenska rum är en serie för de högskoleförberedande programmen. Svenska rum har arbetats fram med GY 2011 som guide och utgångspunkt. Svenska rum inspirerar och utmanar. Alla tre allt-i-ett-böckerna har en genomgripande tydliga struktur och helhet.

Läs mer
Utmärkande drag
- GY 2011 som utgångspunkt
- För studieförberedande program
- Allt-i-ett-böcker
- Tema-kapitel med fokus på mötet mellan språk och litteratur
- Utdrag ur sakprosa och skönlitteratur
- Kortare övningar löpande i kapitlen
- Större slutövningar: Tala och Skriva
- Poesiverkstäder och Språkrutor
- Guldsidorna: uppslagsdel med genomgång av analysmetoder och texttyper
Svenska rum-serien består av tre allt-i-ett-böcker för Svenska 1-3 framtagna framför allt för de högskoleförberedande programmen. Innehållet i GY2011:s ämnesplan har varit guide och utgångspunkt. Svenska rum 1–3 lovar att inspirera, utmana och ge tydlig struktur.

Struktur
Svenska rum 1-3 har alla tre har samma upplägg. Tematiska kapitel presenteras med fokus på helhet och sammanhang. Svenska rum ska ge möjlighet till "reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling", precis som det står i ämnesplanen för ämnet Svenska. Med hjälp av Svenska rum ska eleverna få mängder av tillfällen att bekanta sig med både sakprosa och skönlitteratur - från olika epoker liksom olika delar av världen - men också att lära känna sig själv och sin omvärld.

Uppgifter
Kopplat till texterna finns självklart uppgifter. De lite kortare uppgifterna återfinner du löpande i texten. Rubrikerna återkommer: "Syna texten", "Ordet är fritt", "Ord och uttryck" och "På spaning" är några exempel.
"Besök i poesiverkstan" och "Språkrutan" är också återkommande rubriker i kapitlen. I poesiverkstan presenteras på ett lättsamt sätt kända poeters dikter. Sedan följer textnära och mer fria, spännande och skapande uppgifter. Språkrutorna tar upp olika språkliga problem. Det kan vara aktuella språkfrågor eller ständigt återkommande problem kring språkets uppbyggnad.
I varje kapitel ligger även större och mer övergripande muntliga och skriftliga uppgifter. Dessa ska kunna användas som en avslutande, mer avancerad träning på muntlig och skriftlig framställning. Uppgifterna knyter självklart an till kapitlets fokus, men här finns även koppling till det som lyfts fram i GY2011:s ämnesplan. Inte minst i arbetet med de här uppgifterna är Guldsidorna en stor hjälp.

Uppslagsdel - Guldsidorna
Guldsidorna är en uppslagsdel som ligger allra längst bak i boken. Här finns verktygen för framför allt skrivande men också för att bli en bättre talare. Innehållet återspeglar det fokus som ligger i Skolverkets centrala innehåll i Svenska 1-3 med texttyper som referat, recension, insändare, utredande, argumenterande, analyserande och problemlösande texttyper. Varje texttyp beskrivs, därefter följer en mönstertext och slutligen kommer ett förslag på arbetsgång och checklista. Hjälp att tolka prosa och poesi liksom filmanalys är annat som tas upp i Guldsidorna.

Svenska rum 1
Svenska rum 1 tar avstamp i det spännande mötet mellan språk och litteratur. Vart och ett av bokens sju kapitel har ett tydligt grundtema. Ibland är utgångspunkten främst språklig, som i kapitlet "Det sociala språket", ibland knyter innehållet an till allmänmänskliga teman, som i "Framtidsbilder".
En tydlig och inspirerande berättarröst möter dig i Svenska rum 1. Utdrag ur skönlitterära texter och sakprosa vävs in i alla kapitel. Även texter från olika tider "samtalar" med varandra. Theodor Kallifatides möter kung Oidipus, Kerstin Ekman språkar med Hjalmar Söderberg, ...
I det digitala elevmaterialet kan eleven träna på och befästa begrepp.

Svenska rum 2
Hur möter man önskemål om både tematik och kronologi när det gäller undervisningen i litteraturhistoria? I Svenska rum 2 har vi löst problemet genom en kronologisk presentation där vi lyfter fram centrala teman i varje epok; antiken resonerar kring "hjälten", romantiken kring "skräck" för att ge några exempel. Bandet mellan litteratur och samhällsutveckling är också en självklar utgångspunkt liksom kopplingar mellan igår och idag. Ett exempel är bokens "Samtal pågår" där texter från olika tider som behandlar samma tema möts - texter av Homeros och Eyvind Johnson, Daniel Defoe och Michel Tournier för att nämna några.
Svenska rum 2 innehåller dessutom två språkkapitel, ett med fokus på retorik och ett som behandlar språkförhållanden i Sverige.

Svenska rum 3
Innehållet i Svenska rum 3 fokuserar på "högskoleförberedandet" - vetenskapligt skrivande, källkritiskt granskande, ... - men även det litterära spåret som löpt genom Svenska rum 1 och 2 avslutas i bok 3 med en granskning av vad som präglar litteraturen under 1900-talet. Modernismen med dess centrala författarskap - Kafka, Proust, Woolf, Hemingway, ... - presenteras. Prosa, lyrik och dramatik har sin självklara plats. Även äldre och nutida arbetarlitteratur tas upp under rubriken "Drömmen om någonting annat". Så får samtidslitteraturen ett kapitel. Svenska rum 3 gör också ett svep över världen under rubriken "Utblick över världen - bortom Europa och USA". Slutligen finns självklart ett kapitel om språkhistoria med.

Om författarna
Leif Eriksson, Helena Heijdenberg och Christer Lundfall är erfarna läromedelsförfattare med lång lärarerfarenhet.

 • Författare: Leif Eriksson, Helena Heijdenberg, Christer Lundfall
 • Format: Inbunden
 • Upplaga: 1
 • ISBN: 9789147104512
 • Språk: Svenska
 • Antal sidor: 336
 • Utgivningsdatum: 2013-08-12
 • Del i serien: Svenska rum
 • Förlag: Liber AB