bokomslag Nya Matematikboken 3 B Facit
Vetenskap & teknik

Nya Matematikboken 3 B Facit

Karin Andersson Eivor Johansson Carina Grape Anette Nilsson

Häftad

229:-

Funktionen begränsas av dina webbläsarinställningar (t.ex. privat läge).

Uppskattad leveranstid 2-5 arbetsdagar

Fri frakt för medlemmar vid köp för minst 249:-

  • 48 sidor
  • 2013
Räkna med hela klassen
Idén med läromedelsserien är att du ska kunna hålla ihop klassen med gemensamma genomgångar, samtidigt som du kan ge alla meningsfulla uppgifter där alla kan arbeta på sin nivå. Var och en ska kunna följa sin egen individuella och tydliga väg, från målformuleringar och begreppsförklaringar till exempel och uppgifter på den svårighetsnivå som passar.Räkna med hela klassen
Idén med läromedelsserien är att du ska kunna hålla ihop klassen med gemensamma genomgångar, samtidigt som du kan ge alla meningsfulla uppgifter där alla kan arbeta på sin nivå. Var och en ska kunna följa sin egen individuella och tydliga väg, från målformuleringar och begreppsförklaringar till exempel och uppgifter på den svårighetsnivå som passar.

Läs mer
Pedagogiska tankar
Eleverna behöver resonera och diskutera matematik. Med uppgifter som leder till faktakunskaper, förståelse för metoder och begrepp samt analys av matematiska företeelser utvecklas elevernas förmågor i matematik.
Nya Matematikboken vilar på stabil vetenskaplig grund. Matematikboken är granskad och utvecklad i samarbete med forskaren Per-Olof Bentley. Vi använder de beräkningsstrategier som dokumenterat oftare och lättare leder till rätt svar, enligt ledande forskning.
Med Nya Matematikboken vill vi erbjuda en väl beprövad pedagogik som fungerar där ledorden är att eleverna ska utveckla sin matematiska förmåga utifrån fakta, förståelse och analys. En bok som ska ta tillvara på elevernas nyfikenhet och kreativitet.

Komponenter
Nya Matematikboken är Sveriges största och mest kompletta matematikserie. Den består av:
GRUNDBOK: Det finns 6 grundböcker, en A-bok avsedd för höstterminen och en B-bok för vårterminen. Innehållet i böckerna speglar det centrala innehållet i läroplanen. Läs mer om grundboken under rubriken Upplägg här nedanför.
LÄRARBOK: I Lärarens bok finns varje sida i grundböckerna samt läxböckerna avbildade. Här finns också kommentarer till sidorna i grundboken. Dessutom finns metodiska anvisningar och konkreta lektionsförslag. I slutet av Lärarens bok finns rikligt med kopieringsunderlag samt underlag för bedömning av elevernas kunskaper.
LÄXBOK: Läxboken följer arbetsgången i grundboken. Läxboken gör det lätt för föräldrarna att följa arbetet i skolan. Varje läxa innehåller uppgifter som befäster momenten i grundboken samt ett klurigare problem.
KUL OCH KLURINGT: Lite större utmaningar för de elever som går fort fram i grundboken. Uppgifter som eleven ändå kan arbeta självständigt med. Ett häfte per skolår (F-3). De kan också användas fristående.
TRÄNA: Extra träning på baskunskaperna för de barn som behöver. Innehållet följer Elevens bok. Ett häfte per skolår (F-3).
MATEMATIKBOKEN FRÅN BÖRJAN: Matematikboken-serien börjar redan för 6-åringarna med Matematikboken från början. Boken tar på ett lekfullt sätt upp de första matematiska begreppen, talen 1-10, geometri, dubbelt och hälften m.m. De får också möjlighet att prata matematik och reflektera.
SIFFERBOKEN: Ett häfte där eleverna tränar siffrorna och talen 0-10. Extra träning på att forma siffror med pennan och att göra mönster.
FACIT: I facit finns hela boken med påtryckt facit. Dessutom finns facit till uppgifterna i Läxboken.

Upplägg
Nya Matematikboken följer en tydlig struktur: Varje kapitel inleds med en målbeskrivning och gemensamt arbete i klassen kring grundläggande matematiska begrepp. Eleverna får lära sig att muntligt beskriva konkreta matematiska händelser för att bygga upp en språklig förståelse för matematiken. Detta följs upp i slutet av kapitlet, där klassen gemensamt arbetar med problemlösning och resonerar kring viktiga begrepp och strategier.
Kapitlet avslutas med en utvärdering med hjälp av diagnosen i Kan du-sidan.
Eleverna går i samråd med läraren sedan vidare till Träna mera- eller Fördjupningsdelen längst bak i boken.

  • Författare: Karin Andersson, Eivor Johansson, Carina Grape, Anette Nilsson
  • Format: Häftad
  • ISBN: 9789147102761
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 48
  • Utgivningsdatum: 2013-02-05
  • Förlag: Liber