Samtalsguide

Samtalet i en bokcirkel kan se ut hur som helst – prova er fram för att hitta en form som passar just er! Vi har satt samman en guide med förslag på ämnen och frågor att diskutera om ni vill ha något att utgå från.

 • Inledning: Gå laget runt och sätt poäng på den lästa boken, 1–5 poäng. Låt var och en säga ett par (men inte mer!) meningar om sin läsupplevelse. Man kan också låta alla välja ett citat att läsa upp och kommentera, något man fastnat särskilt för i boken. Båda sätten är bra för att komma igång, eftersom alla får komma till tals direkt och känna sig delaktiga.
   
 • Vad känner ni till om författaren? Påverkar det er läsning av boken? Hur/varför? Tycker ni det är viktigt att veta något om författaren innan ni börjar läsa?
   
 • Hur är berättelsen uppbyggd? Är det t ex en pusseldeckare eller en memoar i dagboksform? Finns det en eller flera berättarröster?
   
 • I vilken miljö utspelar sig boken? Hur påverkar det berättelsen?
   
 • Hur uppfattar ni personerna i berättelsen? Vad tror ni det är som får er att känna så?
   
 • Vad tycker ni om språket i boken? Hur skulle ni beskriva det (är det t ex enkelt, vardagligt, ålderdomligt, styltat, poetiskt ...)? Hur fungerar språket för det författaren vill berätta?
   
 • Tycker ni att boken har ett budskap? Vad, i så fall? Hur kommer det fram?
   
 • Vad handlar boken om? Försök att sammanfatta kärnpunkten med egna ord! Tycker ni likadant? Här är det spännande att se var olika personer lägger fokus. Ett exempel: Säg att boken ni läst handlar om en nyskild kvinna som reser till Afrika – för en cirkeldeltagare är det berättelsen om hur man lagar ett trasigt hjärta och hittar ett nytt liv efter en svår separation, medan den för någon annan i cirkeln är en myllrande skildring av naturen och livet på en annan kontinent. Testa att sammanfatta boken ni läst för er själva och jämför era upplevelser!
   
 • Fanns det något ni tyckte särskilt mycket om i boken? Eller något ni reagerade särskilt starkt på, positivt eller negativt? Vad var det i så fall? Varför fick det er att kanna så?
   
 • Bjöd boken på några överraskningar eller något oväntat? Vad? Hur fick det er att kanna?
   
 • Har boken förmedlat några nya insikter?
   
 • Far boken er att tänka på något annat ni läst, antingen i samma genre eller något helt annat?
   
 • Skulle ni rekommendera boken till någon annan? Varför/varför inte?
   
 • Avslutning: Gör en likadan runda laget runt som ni gjorde i början av samtalet. Jämför. Hur känner ni infor boken nu? Har något av vad de andra sagt fått er att se berättelsen på ett annorlunda satt än tidigare? Ge poäng igen!
   
 • Räkna samman den totala poängen. Hur många poäng får den här boken av bokcirkeln? Ha gärna en liten anteckningsbok som följer med bokcirkeln. Skriv ner vilka böcker ni läser och hur många poäng varje bok får – det är jätteroligt att spara och bläddra tillbaka i sedan, framför allt om er bokcirkel fortsätter att ses under en lång tid framöver.

 

Till månadens bokcirkeltips >>

Till vår bokcirkelguide - så kommer du igång >>