Behandling av personuppgifter

Ladda ner informationen som pdf >

Behandling av personuppgifter inom Akademibokhandeln

Vi på Akademibokhandeln vill att du ska känna dig trygg med vår hantering av dina personuppgifter. Här kan du läsa om vad en personuppgift är, hur insamling och behandling går till, samt vilka rättigheter du har att ta del av information, klaga på eller ha synpunkter på hanteringen.
 

1. Inledning

Dataskyddsförordningen (GDPR)
En gemensam dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation), gäller i hela EU från den 25 maj 2018. Syftet är bl.a. att ställa högre krav på hur företag och organisationer behandlar personuppgifter och digitala fotavtryck. I Sverige är det Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som granskar och kontrollerar att Dataskyddsförordningen efterlevs. Du kan läsa mer om förordningen på www.imy.se

Vad är en personuppgift?
En personuppgift är en upplysning som handlar om dig och identifierar dig personligen. Exempel på personuppgifter är namn, e-postadress, telefonnummer, bild, ljudupptagning eller personnummer.

Vem ansvarar för personuppgiftsbehandlingen?
Personuppgiftsansvarig är Bokhandelsgruppen i Sverige AB, org.nr 556204–5004, Lindhagensgatan 74, 103 13 Stockholm.

 

2. Hur och varför samlar vi in och behandlar personuppgifter?

Personuppgifter kan samlas in på olika ställen och för olika ändamål beroende på om du är medlem i vår medlemsklubb, om du besöker vår webbplats eller handlar i vår e-handel. I det följande beskrivs de olika ändamålen.

Personuppgiftsbehandling för Akademibokhandelns Vänner (medlemsklubben)
I samband med att du ansöker om medlemskap i medlemsklubben registrerar vi ditt personnummer och kontaktuppgifter (e-postadress och/eller mobiltelefonnummer). Dessa uppgifter behöver vi för att kunna identifiera dig och komma i kontakt med dig.  För att hålla adressuppgifterna uppdaterade sker kontinuerligt en samkörning med statens person- och adressregister, SPAR. Om du har identifierat dig som medlem vid köp i butik eller i vår e-handel, kommer uppgifter om köpet att registreras och lagras.

Behandling av personuppgifter sker i syfte att administrera medlemsklubben i enlighet med de skyldigheter vi har gentemot dig enligt medlemsvillkoren och för att möjliggöra en personligt anpassad upplevelse i medlemsklubben. Baserat på de uppgifter vi samlar in (t.ex. köphistorik, ålder, postort m.m.) gör vi en analys som kan resultera att du sorteras in i en grupp (s.k. kundsegment) eller får en unik profil.

Insikterna från analysen ligger till grund för att anpassa kommunikation till dig och för dina personliga erbjudanden, förmåner m.m. Olika medlemmar kan därför få olika förmåner och erbjudanden. Analysen hjälper oss också att skicka så relevant information och så relevanta erbjudanden till dig som möjligt.

Vi kommunicerar med dig som medlem via e-post, sms och direktreklam. Ibland kommunicerar vi även genom annonsering på externa webbsidor (t.ex. Facebook), vilket innebär att vi kan komma att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

Du kan själv logga in på Mina sidor och uppdatera dina kontaktuppgifter eller ändra val av kommunikationskanaler. Du kan även kontakta kundservice för att ändra dessa val. Observera dock att vi inte kan bistå med begränsningar eller ändringar gällande sociala nätverk. I de fallen behöver du på egen hand ändra inställningarna för ditt konto på respektive plattform. I samtliga e-brev och SMS från medlemsklubben hittar du även en länk eller instruktion för att kunna avsäga dig utskick.

Ovan beskrivna personuppgiftsbehandling sker för Akademibokhandelns berättigade intresse att kunna tillhandahålla reklam, erbjudanden och förmåner om våra produkter och tjänster eller annan information om Akademibokhandeln och om Medlemsklubben.

Om du köper tjänsten Låna&Läs, som är en del av Medlemsklubben, kommer dina in- och utlån att registreras. Syftet med registreringen är att optimera urval, säkerställa lagersaldo och korrekt antal böcker i butik samt tillhandahålla statistik över antal lån och uppföljning för dig som kund.

Hur länge sparas personuppgifterna?
Personuppgifter sparas inte under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. De uppgifter som används för att administrera ditt medlemskap sparas därför under tiden som du är medlem, eller så länge det krävs enligt gällande lagstiftning. Efter att medlemskapet upphör kommer Akademibokhandeln radera de uppgifter som inte längre behövs.

Laglig grund
Avtal och intresseavvägning.

Personuppgiftsbehandling vid besök på www.akademibokhandeln.se
Personuppgifter kan samlas in på olika ställen och för olika ändamål, beroende på vad du som kund gör på www.akademibokhandeln.se.

Hantering av cookies
En cookie är en liten textfil, som lagras på användarens hårddisk vid besök på webbplatser.  Akademibokhandeln använder cookies för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner på webbplatsen, t.ex. varukorgen, och att upprepa sökningar du tidigare gjort. Cookien innehåller ingen personlig information om dig. För att kunna handla på Akademibokhandelns webbplats behöver din webbläsare vara inställd så att du tar emot cookies.

Vi använder även cookies för att lagra opersonlig besöksstatistik i Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). För att förbättra webbplatsen använder Google Analytics cookies, dvs. textfiler som placeras i din dator för att kunna användningen av webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom din användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google.

Genom Google Analytics använder vi även cookies till s.k. remarketing. Remarketing innebär intressebaserad annonsering, dvs. att ditt beteende på vår webbsida kan användas för riktade annonser på andra webbplatser. I detta syfte används data från en tredjeparts-cookie. 

Cookien ligger lagrad i din dator tills du själv tar bort den. Om du vill undvika lagring av cookies kan du stänga av funktionen i webbläsaren. Beroende av vilken webbläsare du använder så går du tillväga på olika sätt. Genom att klicka på din webbläsare nedan får du mer information om hur du inaktiverar cookies i din webbläsare.

Google Chrome
Microsoft Windows Explorer
Apple Safari
Mozilla Firefox

Personuppgiftsbehandling vid marknadsföring i sociala nätverk
Vi delar opersonliga beteendedata som t.ex. köp och sökningar med sociala plattformar som Facebook och Instagram genom ett skript på hemsidan. Facebook och Instagram kan komma att koppla ihop beteendedata med information lagrad i de sociala nätverken för att sända erbjudanden och visa annonser i ditt flöde. Vill du begränsa denna funktion gör du det i inställningarna för dina konton på de sociala plattformarna.

Personuppgiftsbehandling vid tävlingar på akademibokhandeln.se
Om du deltar i en tävling på akademibokhandeln.se och fyller i ett tävlingsformulär så sparas dina uppgifter i syfte att administrera tävlingen enligt de villkor som anges i samband med att du skickar in ditt tävlingsbidrag. Personuppgifterna sparas endast så länge det behövs för att administrera tävlingen.

Laglig grund
Samtycke och intresseavvägning.
 

Personuppgiftsbehandling när du handlar i butik eller i vår e-handel

Köp i butik
Om du identifierar dig som medlem i medlemsklubben i kassan, så kommer köpet att registreras som ett medlemsköp, vilket innebär att du kommer att kunna se det i din köphistorik när du är inloggad på Mina sidor.
Vid byten och återköp ombeds du skriva ditt namn och telefonnummer på kassakvittot.

Köp i e-handeln
När du handlar på www.akademibokhandeln.se kan du välja att handla inloggad som medlem i Akademibokhandelns Vänner eller utan att logga in. Vid genomförande av köp godkänner du våra Köpvillkor.
När du gör din beställning behöver vi identifiera dig och då behövs ditt namn och din e-postadress till vilken all information rörande beställningen kommer att skickas. Om du loggar in som medlem kommer dina kontaktuppgifter att hämtas från medlemsdatabasen. Köpet kommer då att registreras som ett medlemsköp, vilket innebär att du kommer att kunna se det i din köphistorik när du är inloggad på Mina sidor. Om du är medlem i Akademibokhandelns Vänner kan du logga in via Mina sidor eller direkt i kassan.

Betalning
I samarbete med Klarna erbjuder Akademibokhandeln betallösningen Klarna Checkout.
Mer information om Klarnas betalsätt eller din betalning finns på klarna.se eller i Klarna- appen.

Genom att slutföra ditt köp i kassan godkänner du både Köpvillkor akademibokhandeln.se och Klarnas villkor samt Klarnas hantering av personuppgifter.  Läs mer om hur Klarna hanterar personuppgifter här.
 

Leverans
För att vi ska kunna skicka beställningen behöver vi namn, adress, e-post, samt ditt mobilnummer om du föredrar att få avisering om din leverans via sms. Denna information skickas vidare från oss till de olika transportörer vi samarbetar med. Avisering rörande leverans av ditt paket sker från någon av våra transportörer.

Hur länge sparas personuppgifterna?
De personuppgifter vi samlar in kopplat till ditt köp sparas i 36 månader. Det är under så lång tid du har rätt att reklamera en vara enligt lag. Efter denna tid kommer endast uppgifter rörande transaktionen att sparas i sammanlagt 7 år, i enlighet med Bokföringslagen.

Laglig grund
Avtal och rättslig förpliktelse.

Reservation
Om du ber oss reservera en eller flera vara/varor i butik eller använder möjligheten att reservera en vara via vår webbplats behöver vi ditt namn, e-postadress eller mobilnummer. Personuppgifterna rensas kontinuerligt och sparas som längst i 3 månader.

Laglig grund
Intresseavvägning.

Kamerabevakning i butik
I syfte att förebygga, avslöja eller utreda brott kan kamerabevakning förekomma i våra butiker. Inspelat material sparas i upp till två månader och kan komma att lämnas ut till polisen.

Laglig grund
Intresseavvägning.

Kontakt med kundservice
Du kan kontakta vår kundservice via kontaktformulär, e-post eller telefon. Telefonsamtal kan komma att spelas in i utbildningssyfte. Ärendet, inklusive personuppgifter sparas i upp till 12 månader efter avslutat ärende.

Laglig grund
Intresseavvägning.

3. Vilka personuppgifter delar vi med andra?

Dina personuppgifter kommer inte att överföras utanför Akademibokhandeln förutom för behandling för Akademibokhandelns räkning. Det kan röra sig om tryckerier, för att möjliggöra tryck och distribution av informationsmaterial och kundtidning, samt leverantörer som tillhandahåller IT-system och programvaror. Dessa leverantörer kan få tillgång till personuppgifter när de tillhandahåller sina tjänster, såsom support och felsökning.  Vi har även samarbetsparter som utför transporter, betallösningar och kundservice.

Om du väljer att aktivera dina förmåner i Bokus Play kommer personuppgifter att delas med de bolag inom Bokus och Bokhandelsgruppen som ingår i samarbetet kring förmånerna.

De företag som behandlar personuppgifter för Akademibokhandelns räkning gör det under ett s.k. personuppgiftsbiträdesavtal, som innebär att de ska följa våra riktlinjer för säkerhet och sekretess, samt uppfylla kraven enligt Dataskyddsförordningen.

Vi kommer aldrig att sälja dina personliga uppgifter vidare till något annat företag.

Vi kan tvingas att lämna ut personuppgifter enligt lag.

4. Dina rättigheter

Du har rätt att få information om de uppgifter som finns registrerade om dig, begära rättning av felaktiga uppgifter, samt begära att vi raderar den data vi behandlar om dig. Du kan också begära att få veta till vem vi lämnat dina personuppgifter.

Du har även rätt att begära begränsning av personuppgiftsbehandling om du ifrågasätter riktigheten av personuppgifter, om personuppgiftsbehandlingen är otillåten och du väljer begränsning av personuppgifter istället för radering, om personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de tidigare behandlats för eller om du invänt mot behandling. En begränsning av personuppgiftsbehandling innebär att personuppgifterna fortsätter att lagras men i övrigt inte behandlas vidare av oss utan ditt samtycke.

Om du vill utnyttja dina rättigheter enligt ovan är du välkommen att skicka din skriftliga begäran till personuppgifter@akademibokhandeln.se eller nedanstående adress. Vi behöver ditt personnummer för identifiering och kommer att skicka uppgifterna till din folkbokföringsadress. 

Om du är missnöjd med Akademibokhandelns behandling av personuppgifter eller beslut rörande en begäran att utnyttja dina rättigheter har du alltid rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten för framförande av klagomål.

5. Kontaktinformation

Bokhandelsgruppen i Sverige AB
Kundservice
Box 2100
103 13 Stockholm
Tel: 010-744 10 40
E-postadress:personuppgifter@akademibokhandeln.se