Nordiska rådets litteraturpris

– Pristagare 2016

Katarina Frostenson tilldelats Nordiska rådets litteraturpris 2016 för sin diktsamling "Sånger och formler". Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris 2016 går till Arnar Már Arngrímsson från Island för "Noll koll".

Om Katarina Frostenson

Katarina Frostenson är född i Stockholm 1953. 1978 debuterade hon som författare med diktsamlingen I mellan. Frostensons författarskap består främst av poesi men omfattar även prosa och dramatik. Staden har alltid varit en stor inspirationskälla. Katarina Frostenson har nominerats till Augustpriset, Nordiska rådets litteraturpris och EU:s Aristeionpris samt tilldelats Svenska Akademiens Bellmanspris, Samfundet De Nios stora pris och Gerard Bonniers lyrikpris. 2004 erhöll hon också det internationellt prestigefyllda Henrik-Steffens-Preis, samt Nils Ferlin-priset och Erik Lindegrenpriset. 2007 tilldelades hon både Ekelöfpriset och medaljen Litteris et Artibus.1992 valdes hon in i Svenska Akademien efter Artur Lundkvist.

Bedömningskommitténs motivering
Mottagaren av Nordiska rådets litteraturpris 2016 har ett långt och komplext lyriskt författarskap bakom sig. I en väv av samtid och mytologi, närmiljö och globala utblickar, handfast vardag och vistelser i minne, litteratur och sånger fäster hon detaljen vid den stora helheten. Katarina Frostensons diktsamling Sånger och formler är en berättelse om livets fysiska och själsliga uppenbarelser, om det lilla i det stora och om människan i världen. I hennes dikter, skenbart strama men i själva verket mycket generösa, sker ständiga förvandlingar i vilka livets mångskiftande märkvärdighet gestaltas.

Om Arnar Már Arngrímsson

Arnar Már Arngrímsson växte upp i Akureyri. Sölvasaga unglings är hans debutbok (på svenska Noll koll).

Bedömningskommitténs motivering
Vinnarboken handlar om en modern tonåring och de utmaningar han måste kämpa med. Problemen verkar bekanta, men den unge killen är något i särklass. Författaren lyckas i sin debutroman skapa en person som är intressant, underhållande, irriterande, sökande och fascinerande. Kulturvärldar krockar i berättelsens språk, texten är en livfull blandning av ungdomars jargong och den äldre generationens skriftspråk. Läsaren följer huvudpersonen genom stormande existentiella kriser som visar hur svårt det är att navigera genom puberteten utan att stöta på grund.

Läs mer om Nordiska rådets priser här.