Nobelpriset i litteratur 2018 & 2019

– Olga Tokarczuk och Peter Handke

Nobelpriset är en internationell utmärkelse som årligen delas ut till personer som åstadkommit framsteg eller gjort viktiga insatser inom litteratur, kemi, fysik, fysiologi eller medicin och fredsarbete. Nobelpriset i litteratur tilldelas en som "inom litteraturen har producerat det utmärktaste i idealisk rigtning".

Motivering Olga Tokarczuk 
För en berättarkonst som med encyklopedisk lust gestaltar gränsöverskridandet som livsform.

Motivering Peter Handke
För ett inflytelserikt författarskap som med stor språkkonst har utforskat periferin och människans konkreta erfarenhet.