Läsborgarmärket policy

– 2015-04-01

Akademibokhandeln delar kostnadsfritt ut läskort och Läsborgarmärken för att främja och uppmuntra barns läsning. Alla lästa böcker räknas som underlag för att få ett Läsborgarmärke, de behöver alltså inte vara köpta hos Akademibokhandeln. Akademibokhandelns avsikt med Läsborgarmärket är att uppmuntra och främja barns läsning och vi står därför fast vid att de ska vara kostnadsfria.

Som vinstdrivande verksamhet vänder vi oss i första hand till slutkonsument och inte till skolor och bibliotek. Vi är dock glada och stolta över att skolor och bibliotek använder Läsborgarmärket i sin undervisning. Läsborgarmärket ska ej delas ut i skolor eller bibliotek, utan ska hämtas i butik av respektive barn, tillsammans med sin förälder, lärare eller annan vuxen.