Läsa Lära Leva

– Ett samarbete med SOS Barnbyar

Idag saknar 68 miljoner barn tillgång till utbildning. För att ge fler barn en bättre framtid har Akademibokhandeln startat projektet Läsa Lära Leva i samarbete med SOS Barnbyar.

Läsa Lära Leva

Att läsa är inte bara roligt - det är livsviktigt. Att kunna läsa är grunden för utbildning och avgörande för varje barns utveckling och livsvillkor. Läsande är starkt kopplat till hälsa, livslängd och möjlighet att ta sig ur fattigdom. Läsa Lära Leva är ett samarbete med SOS Barnbyar och pengarna går till SOS Barnbyars skola i Bouar i Centralafrikanska republiken, ett av de allra fattigaste länderna i världen.

SOS barnby Bouar ligger i västra delen av Centralafrikanska republiken, inte långt från gränsen mot Kamerun. I barnbyn bor för närvarande 120 barn, 61 flickor och 59 pojkar. De flesta av de barnen har antingen förlorat sina föräldrar, eller har anhöriga som är sjuka eller av andra skäl inte kan ta hand om dem.

I anslutning till barnbyn finns också en grundskola där 230 barn och ungdomar går, en förskola för 40 barn, ett familjestärkande program där 644 barn i 163 familjer är inskrivna och en medicinklinik som tar emot patienter från barnbyn och från området runt omkring.

Den turbulenta situationen i landet gör att många människor har svårt att försörja sig. Många familjer är på flykt från sina hem och som alltid i krig och katastrofer är det barnen som drabbas hårdast. Men tack vare starkt lokal förankring och ett mångårigt engagemang i landet har SOS Barnbyar möjlighet att stödja barn och deras familjer.

Insamlade pengar 2021

25-28 mars samlade vi in 132.123 kr av våra kunder. Det innebär att vi tillsammans skänker 264.246 kr till SOS Barnbyars skola i Bouar i Centralafrikanska republiken.

Insamlade pengar 2020

Under 2020 samlade vi, tillsammans med våra kunder, in 431.775 kr till Läsa Lära Leva. Tack!

Insamlade pengar 2019

Under november och mars lyckades vi, tillsammans med våra kunder, samla ihop 278.880 kr respektive 202.258 kr till Läsa Lära Leva. Tillsammans har vi alltså skänkt 481.138 kr under 2019. Stort tack!

Om SOS Barnbyar

Hjälporganisationen SOS Barnbyar hjälper över två miljoner människor världen över. I första hand tar organisationen hand om föräldralösa och övergivna barn och ger dem ett hem, en familj och utbildning. De arbetar också med att stödja utsatta familjer så att barn inte ska behöva bli föräldralösa och överges på grund av sjukdom, fattigdom eller andra orsaker. SOS Barnbyar är politiskt och religiöst obunden och arbetar för att förverkliga FN:s Barnkonvention.

Vill du skänka ett bidrag genom SOS Barnbyar? Se olika alternativ att stödja SOS Barnbyar på deras hemsida.