Läsa Lära Leva

– Ett samarbete med SOS Barnbyar

Idag saknar 68 miljoner barn tillgång till utbildning. För att ge fler barn en bättre framtid har Akademibokhandeln startat projektet Läsa Lära Leva i samarbete med SOS Barnbyar.

Läsa Lära Leva

Att läsa är inte bara roligt - det är livsviktigt. Att kunna läsa är grunden för utbildning och avgörande för varje barns utveckling och livsvillkor. Läsande är starkt kopplat till hälsa, livslängd och möjlighet att ta sig ur fattigdom. Läsa Lära Leva är ett samarbete med SOS Barnbyar och pengarna går till SOS Barnbyars skola i Bouar i Centralafrikanska republiken, ett av de allra fattigaste länderna i världen.

SOS barnby Bouar ligger i västra delen av Centralafrikanska republiken, inte långt från gränsen mot Kamerun. I barnbyn bor för närvarande 120 barn, 61 flickor och 59 pojkar. De flesta av de barnen har antingen förlorat sina föräldrar, eller har anhöriga som är sjuka eller av andra skäl inte kan ta hand om dem.

I anslutning till barnbyn finns också en grundskola där 230 barn och ungdomar går, en förskola för 40 barn, ett familjestärkande program där 644 barn i 163 familjer är inskrivna och en medicinklinik som tar emot patienter från barnbyn och från området runt omkring.

Den turbulenta situationen i landet gör att många människor har svårt att försörja sig. Många familjer är på flykt från sina hem och som alltid i krig och katastrofer är det barnen som drabbas hårdast. Men tack vare starkt lokal förankring och ett mångårigt engagemang i landet har SOS Barnbyar möjlighet att stödja barn och deras familjer.

Insamlingsveckor september 2017

I september hade vi två insamlingsveckor där våra kunder skänkte 171.150 kronor till SOS Barnbyars skolprojekt i Centralafrikanska republiken.

Insamlingsveckor mars 2017

Under två veckor i mars har bokhandelskunderna haft möjlighet att bidra med fem eller tio kronor i samband med sina köp och Akademibokhandeln har bidragit med lika mycket. Totalt har insamlingskampanjen givit 1 012 802 kronor som går till SOS Barnbyars skola i Bouar.

Insamlade pengar 2016

År 2016 samlade vi in 345 889 kr till SOS Barnbyars verksamhet i Centralafrikanska republiken.

Om SOS Barnbyar

Hjälporganisationen SOS Barnbyar hjälper över två miljoner människor världen över. I första hand tar organisationen hand om föräldralösa och övergivna barn och ger dem ett hem, en familj och utbildning. De arbetar också med att stödja utsatta familjer så att barn inte ska behöva bli föräldralösa och överges på grund av sjukdom, fattigdom eller andra orsaker. SOS Barnbyar är politiskt och religiöst obunden och arbetar för att förverkliga FN:s Barnkonvention.

Vill du skänka ett bidrag genom SOS Barnbyar? Se olika alternativ att stödja SOS Barnbyar på deras hemsida.