Håll Sverige rent med minskad plastförbrukning

– Vi vill göra skillnad!

Akademibokhandeln tar betalt för plastpåsarna i butik sedan den 1 augusti 2017 för att minska förbrukningen av plast och bidra till minskad nedskräpning. Överskottet från försäljningen av plastpåsar skänks sedan dess till miljöförbättrande och läsfrämjande hållbarhetsprojekt. Mellan 2017-2020 samarbetade vi med Håll Sverige Rent i deras projekt mot minskad nedskräpning.

Vi måste minska på plasten!

Nedskräpning är ett allvarligt och växande problem både lokalt och globalt. Särskilt allvarligt är att den största delen beror på produkter gjorda av plast. En produkt som har mycket lång sönderdelningstid och dessutom blir kvar för alltid i form av små, små partiklar. Cirka 60 procent av den totala mängden skräp i Östersjön består av plast. En plockanalys från land på Västkusten, visar att plastbärkassen står som nummer ett på topp-tio-listan över det vanligaste skräpet. Studier visar att om inte tillräckliga insatser görs för att motverka plastnedskräpningen kommer det finnas mer plast än fisk i våra hav år 2050. 

Hjälp oss minska mängden plastpåsar

3 773 100 - så många färre plastpåsar konsumeras i Akademibokhandeln idag jämför med för tre år sen. En minskning med 68%! Med en avgift på plastbärkassar har vi tagit första steget mot minskad plast på Akademibokhandeln. Vi tror att avgiften leder till färre köp av engångskassar, men förstår att det inte alltid går! Oavsett påse och material är det bästa för miljön att återanvända sin påse flera gånger. Är du med att hjälpa oss öka siffran på konsumerade plastpåsar?

Det här kan du göra redan nu eller nästa gång du besöker oss:

  1. Minimera - Använd väska eller plastkasse du redan har istället för att ta en ny.
  2. Återanvänd - använd din plastkasse flera gånger.
  3. Återvinn - sortera din använda och slitna plastkasse som plastförpackning.

Materialet i påsarna intresserar och engagerar, men det är ett komplext område. Alla bärkassar påverkar miljön, från produktionsledet till avfallshanteringen. Och det finns för- och nackdelar med samtliga. Man måste t ex använda en papperspåse ungefär fyra gånger för att väga upp miljöpåverkan. En tygkasse, runt 130 gånger. För miljöns skull behöver vi minska produktionen överlag, både av plast, syntet, papper och bomull. 

Akademibokhandeln har påbörjat en översyn av material i plastbärkassar och tittar även på alternativa bärkassar som är mer återanvändningsbara och som alltid går att ha med sig

Samarbete med Håll Sverige Rent 2017-2020

Under flera år har vi samarbetat med Håll Sverige Rent för att stötta i deras projekt mot minskad nedskräpning och kunskapsspridning om plastförbrukningens negativa konsekvenser. Håll Sverige Rent är en obunden, ideell stiftelse som arbetar för att förebygga och motverka nedskräpning. De samlar kunskap, driver opinion och tar fram konkreta verktyg och lösningar för att stoppa nedskräpningen. Håll Sverige Rents vision är: ”Ingen skräpar ner”. Sedan starten av vårt samarbete har vi i våra butiker minskat plastpåsekonsumtionen avsevärt.

Det mesta skräpet är plast

Skräp finns i våra städer. På gator, tomter, torg och i parker. Det finns längs våra vägar. Det finns i vår natur, i skogar, sjöar, åar, älvar och i hav. Undersökningar visar att 80% av skräpet i haven kommer från land. Vanligast är fimpar, snus och plast. Bland plasten toppar engångsplast, som påsar, flaskor och skyddsplast. Det mesta är sådant som köps av människor för att konsumeras kortsiktigt. Problemet är bara att plasten i sig inte är kortsiktig, den kan bli kvar i 450 år. 

Makro och mikroplast
Plast är oftast gjord av en ändlig resurs; olja. Plasten har en lägre återvinningsgrad än andra materialslag och plast försvinner inte då den hamnar i naturen. Plast delas upp i makroplast, som är stor plast, som exempelvis plastkassar. När de bryts ned övergår de till mikroplast som tas upp av marina djur som äts av fisk och som äts av oss. Mikroplast kan också direkt ingå, som i vår kosmetika i form av ”scrubb” i hudkrämer. 

Plast i havet får stor uppmärksamhet
De stora plastöar i haven som fotats från satelliter de senaste åren har väckt stor avsky. Tyvärr vet forskarna att ”öarna” endast utgör en liten procent av det skräp som redan gått till botten. Men de otäcka bilderna har bidragit till att plast som material ifrågasätts mer och mer.