Håll Sverige rent med minskad plastförbrukning

– Akademibokhandeln börjar ta betalt för platspåsar i butik

Akademibokhandeln tar betalt för plastpåsarna i butik sedan den 1 augusti 2017 för att minska förbrukningen av plast och bidra till minskad nedskräpning. Överskottet från försäljningen av plastpåsar skänks till miljöförbättrande och läsfrämjande hållbarhetsprojekt.

Bild tagen från Håll Sverige rent

Vi stöttar bland annat Håll Sverige Rent i deras projekt mot minskad nedskräpning och kunskapsspridning om plastförbrukningens negativa konsekvenser. Intäkterna går till projektet Grön Flagg som de driver för skola och förskola för att öka kunskapen om hållbarhet. Nedskräpning är ett allvarligt och växande problem. Särskilt allvarligt är att den största delen beror på produkter gjorda av plast. Plast är oftast gjord av en ändlig resurs; olja. Plasten har en lägre återvinningsgrad än andra materialslag och plast försvinner inte då den hamnar i naturen. Studier visar att om inte tillräckliga insatser görs för att motverka plastnedskräpningen kommer det finnas mer plast än fisk i våra hav år 2050.

För att minska plasten som är skadlig för det ekologiska kretsloppet både på land och i havet tar vi mellan 1-2 kronor betalt för våra påsar beroende på storlek. Målsättningen är att minska vår förbrukning av plastbärkassar. Materialet i påsarna intresserar och engagerar men det är ett komplext område. Oavsett påse och material är det bästa för miljön att återanvända plastpåsen flera gånger. Akademibokhandeln har påbörjat en översyn av material i plastbärkassarna och tittar även på alternativa bärkassar som är återanvändningsbara och som alltid går att ha med sig.  

Om Håll Sverige Rent 
Håll Sverige Rent är en obunden ideell stiftelse som arbetar för att förebygga och motverka nedskräpningen. De samlar kunskap, driver opinion och tar fram konkreta verktyg och lösningar för att stoppa nedskräpningen. Håll Sverige Rents vision är: ”Ingen skräpar ner”

Deras arbete finansieras av bidrag och projektmedel från företag och myndigheter samt genom insamling till 90-konto.