Stockholm Mäster Samuelsgatan

Patrik Steorn & Gunilla Grahn-Hinnfors - Thielska Galleriet & En biografi om Signe Maria Thiel

Välkommen till en författarträff med 2 olika titlar om Thielska Gallariet och dess historia.

Parik Steon är docent i konstvetenskap och var tidigare museichef på Thielska Galleriet. Thielska galleriet : konsten - huset - tiden presenterar Thielska Galleriet som ett kulturarv där konsten,miljöerna och historien bakom spelar samman i en helhet.

&

Sträckande sig uppåt mot ljuset : En biografi om Signe Maria Thiel, som befann sig i det svenska kulturlivets absoluta nav och var drivande bakom tillkomsten av en av Sveriges mest unika konstsamlingar, Thielska galleriet på Blockhusudden.

Välkomna att lyssna! 

lördag 6 november kl 12:30-13:00

Plats

Stockholm Mäster Samuelsgatan