Stockholm Mäster Samuelsgatan

Göran Rosenberg - Rabbi Marcus Ehrenpreis obesvarade kärlek

Varmt välkommen till ett författarsamtal med Göran Rosenberg på Akademibokhandeln Mäster Samuelsgatan.

Göran Rosenbergs berättelse om Marcus Ehrenpreis, överrabbin i Stockholm mellan 1914 och 1948, är en berättelse om ofullbordade drömmar, obesvarad kärlek och förintade möjligheter.

Välkomna! 

lördag 16 oktober kl 14:00-16:00

Plats

Stockholm Mäster Samuelsgatan