Stockholm Mäster Samuelsgatan

Fri tanke-kväll med tre författare INSTÄLLT

Författarkväll med författare från bokförlaget Fri Tanke: Tommy Andersson: Algoritmmakaren, Ulf Danielsson: Världen själv och Anders Kruse: De kallades terrorister

EVENEMANGET ÄR TYVÄRR INSTÄLLT
Algoritmmakaren
Aldrig tidigare under världshistorien har så mycket data samlats in som nu. Bra data kan nämligen användas till att fatta bra beslut. Men vad händer om beslutsfattare inte förstår vilken data som ska samlas in eller hur den bör användas? I Algoritmmakaren använder Tommy Andersson, en livs levande algoritmmakare, både forskning och historier från verkligheten för att resonera kring hur beslutsalgoritmer bör utformas och vilken data de är beroende av. Resonemangen mynnar ut i hur beslutsalgoritmer passar in i ett större pussel där olika pusselbitar kan hjälpa till att ge svar på några av vår samtids mest brännande frågor: Hur kan flyktingar integreras bättre? Hur kan skolan göras mer likvärdig? Hur kan organbristen lösas? Kanske kan väldesignade beslutsalgoritmer vara en väg till att skapa bättre samhällen.

Världen själv
Finns verkligheten? Den frågan utgör utgångspunkten i Världen själv, där en av Sveriges mest tongivande populärvetenskapliga författare, Ulf Danielsson, poängterar att det vi kallar naturlagar aldrig är mer än ungefärliga beskrivningar av verkligheten. På samma sätt som Einsteins relativitetsteorier var en vidareutveckling av Newtons gravitationsteori kommer vi att behöva revidera dagens modeller i takt med forskningens framsteg. Danielsson argumenterar för att vi bör ge upp idén om en allomfattande teori om världen och verkligheten. Ulf Danielsson presenterar en fascinerande värld av partiklar, stjärnor, liv och medvetande som vi människor med våra kroppar av kött och blod är en avgörande del av. En värld som är så långt borta från den ibland livlösa och meningslösa matematiska maskinen som fysiken är känd som. Världen själv kommer ställa allt du trodde dig veta på ända. Med en spännande och lättillgänglig röst bjuder en av Sveriges främsta fysiker in oss till en historia om vårt konstiga och underbara universum där fysiken tar livet, och världen själv, på allvar.

De kallades terrorister
Efter den 11 september 2001 utfärdar FN ett antal skarpa men tvivelaktiga sanktioner mot människor med koppling till terroristorganisationer. De som hamnar på FN:s svarta lista pekas ut som mänsklighetens fiender. Sanktionerna drabbar ett antal svenskar med påstådd koppling till al Qaida. När deras fall hamnar på Utrikesdepartementets bord slungas Anders Kruse, som chef på UD:s rättssekretariat, rakt in i svåra internationella förhandlingar. Hans uppgift är att få sanktionerna mot svenskarna lyfta. Men när EU samtidigt sätter igång en process för att införliva FN:s regler i Europa, står det klart att UD måste jobba snabbt och på flera fronter för en rättssäker framtid. I De kallades terrorister berättar Kruse om den politiska och byråkratiska kampen för ett rättvist system – och om vad som egentligen pågick bakom kulisserna.

onsdag 15 april kl 17:30

Plats

Stockholm Mäster Samuelsgatan