Huddinge Centrum

Sångstund för barnen

Musikpedagogen AnnCarolin Lövquist sjunger och spelar ur våra klassiska sångböcker.

Genom att sjunga för och tillsammans med ditt barn kan du stimulera dess språk och begreppsbildning på ett roligt och lustfyllt sätt.
Det samtidigt som ni stärker och fördjupar relationen mellan er.
Sång och musik med olika rytmer fyller en viktig funktion i barns utveckling.

lördag 14 december kl 14:00

Plats

Huddinge Centrum