Akademibokhandelns emballage

– Att läsa är att resa tolkat av författare och illustratörer