Bokcirkel Sweet Lolita

-       Vilka teman i boken tycker du är viktigast?

-       Tror du föräldrar i dag har koll på sina tonåringars liv på nätet - vilka de umgås med, var de är, vad de gör? Och hur mycket bör de lägga sig i?

-       Vad tror du är den stora skillnaden i att vara tonåring i dag jämfört med din egen tonårstid?

-       Hur ska man få unga att dela med sig av obehagliga upplevelser till vuxna i sin närhet?

-       Vilka karaktärer i boken uppfattar du som offer? Vilka som gärningsmän?

-       Kajan kan väcka en del känslor, hur uppfattar du henne? Vad tror du format henne till den hon är i boken?