Kommande
bokomslag Vägval
279:-
Kommande

Funktionen begränsas av dina webbläsarinställningar (t.ex. privat läge).

  • 200 sidor
  • 2021

Försvaret av Sverige står vi inför ett antal vägval. Tilltagande geopolitiska spänningar, nya teknologier och innovationer, samt en alltmer komplex hotbild ställer oss inför flera svåra beslut under 2020-talet och bortom. I boken Vägval resonerar Michael Claesson, generallöjtnant, och Zebulon Carlander, säkerhetspolitisk programansvarig hos Folk och Försvar, om den nya hot- och förmågemiljön Sverige står inför. Hur kan vi använda oss av autonoma system och artificiell intelligens i försvaret av Sverige? Vilken roll kan rymden spela för svensk säkerhetspolitik? Vad för utmaningar står cyberförsvaret inför? Vilka nya samarbetsmönster ser vi i försvarspolitiken? Hur kan ett hållbarhetsperspektiv stärka försvaret?

Dessa och andra vägvalsfrågor behandlas i boken Vägval.

Michael Claesson är generallöjtnant och tjänstgör som Försvarsmaktens insatschef. Han har i flera omgångar verkat som militär rådgivare vid både Försvars-och Utrikesdepartementet samt vid Sveriges delegation till Nato i Bryssel. Claesson har genomgått generalstabsutbildning vid Führungsakademie der Bundeswehr i Hamburg och är sedan 2010 ledamot i Kungliga Krigsvetenskapsakademien.  

Zebulon Carlander är säkerhetspolitisk programansvarig hos Folk och Försvar. Han har tidigare varit redaktör för boken Sveriges försvarspolitik en antologi. Han är också tidvis tjänstgörande skyttegruppchef vid 12:e motoriserade skyttebataljon, Livgardet.

  • Författare: Zebulon Carlander, Michael Claesson
  • Format: Kartonnage
  • Upplaga: 1
  • ISBN: 9789189323223
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 200
  • Utgivningsdatum: 2021-11-11
  • Förlag: Ekerlids Förlag