Kommande
bokomslag Utvecklingspsykologi
Psykologi & pedagogik

Utvecklingspsykologi

Philip Hwang Björn Nilsson

Häftad

579:-
  • 420 sidor
  • 2019

Andra format:

Utvecklingspsykologi beskriver centrala aspekter av den fysiska, kognitiva och socioemotionella utvecklingen genom hela livet: från foster tiden, spädbarnsåren, förskoleåren, tidiga skolår, ungdomsåren och till vuxen ålder. Vardagsnära exempel och många illustrationer levandegör innehållet, skapar förståelse och visar hur kunskapen kan tillämpas.

Denna fjärde utgåva är kraftigt reviderad och uppdaterad bland annat med kunskap om olika typer av familjekonstellationer och kontexter, könsidentitet och nya rön inom neuropsykologi och genetik.

Boken riktar sig till studerande och verksamma inom områden där kunskap om individens utveckling behövs såsom förskola, skola, hälso- och sjukvård, psykiatri och socialtjänst.

Philip Hwang är professor i tillämpad psykologi vid Göteborgs universitet, leg. psykolog och leg. psykoterapeut. Hans forskning handlar främst om barns, ungdomars och unga vuxnas psykologiska utveckling. Björn Nilsson är beteendevetare och är internationellt verksam inom grupp- och ledarutveckling. Hans forskningsområden har varit socialpsykologi, samtalsanalys och social rättvisa.

De har skrivit flera uppskattade böcker om barns och ungas utveckling.
  • Författare: Philip Hwang, Björn Nilsson
  • Format: Häftad
  • ISBN: 9789127826977
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 420
  • Utgivningsdatum: 2019-08-17
  • Förlag: Natur & Kultur Akademisk