Kommande
bokomslag Tisenhultgruppen - historien om ett företagsbygge
Samhälle & debatt

Tisenhultgruppen - historien om ett företagsbygge

Ronald Fagerfjäll

Inbunden

349:-
  • 250 sidor
  • 2019

 Sedan mitten av 1970-talet har Anders Börjesson drivit och utvecklat företag. Det framgångsrika fo retagsbygget och de stora värden som har genererats är ett resultat av de enkla arbetssätt som Anders Börjesson har tagit fram och den fo retagsfilosofi som han har skapat. Sedan år 2006 driver familjen Börjesson sin företagsgrupp Tisenhult-gruppen utifrån samma tankar och idéer om vad som leder till välfungerande företag och organisationer: Att styra utifrån tre grundläggande krav, att arbeta på ett enkelt sätt och att ge medarbetarna en hög grad av ansvar och frihet. Tisenhult-gruppen driver och utvecklar företag med ledande positioner inom expansiva nischer.

Den övergripande målsättningen är att genom ett aktivt och långsiktigt ägarskap skapa tillväxt, lönsamhet och utveckling i varje verksamhet. Tisenhult-gruppen har i nuläget elva onoterade dotterbolag med verksamheter som sträcker sig över en rad olika marknader och branscher från industri och bygg till skola, kläder och skog. Dotterbolagen har cirka 550 medarbetare och den totala årsomsättningen uppgår till en miljard kronor. Utöver de egna dotterbolagen har Tisenhult-gruppen röstmässigt stora äganden och styrelserepresentation i de fyra börsnoterade bolagen Addtech, Bergman & Beving, Lagercrantz och Momentum Group som tillsammans omsätter drygt 20 miljarder kronor. Boken om Tisenhult-gruppen är en skildring av fo retagsfilosofin och värderingarna.

Författare är Ronald Fagerfjäll, ekonomijournalist och författare

  • Författare: Ronald Fagerfjäll
  • Format: Inbunden
  • Upplaga: 1
  • ISBN: 9789188849175
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 250
  • Utgivningsdatum: 2019-03-06
  • Förlag: Ekerlids Förlag