bokomslag Svenska 1 - Språk och litteratur Elevpaket - Digitalt + Tryckt
Språk & ordböcker

Svenska 1 - Språk och litteratur Elevpaket - Digitalt + Tryckt

Eva Hedencrona Karin Smed-Gerdin

Häftad

579:-
Tillfälligt slut

Funktionen begränsas av dina webbläsarinställningar (t.ex. privat läge).

  • 272 sidor
  • 2020
Svenska - språk och litteratur är en ny serie läromedel med en direkt koppling till ämnets kunskapskrav, centrala innehåll och bedömningsmatriser. Böckerna bygger på genrepedagogik och ett formativt arbetssätt. Läromedlet finns för Svenska 1 respektive Svenska 2 och 3. Svenska - språk och litteratur 1 är uppdelad i avsnitten skriva, tala, litteratur, språk och språkriktighet. Utifrån dessa givna moment bestämmer läraren själv hur kursen ska utformas. Boken tar sitt avstamp i genrepedagogik och det finns tydliga exempel och mönstertexter för de texttyper som ingår i kursen. Formativ bedömning går som en röd tråd genom läromedlet och skapar ett utvecklingssamarbete mellan lärare och elev. I bokens grammatiska delar ligger fokus på elevernas skriftliga produktion. I läromedlet ingår ett separat övningshäfte för ord- och grammatikträning.

Digitalt läromedel
I det digitala läromedlet finns samtliga texter och övningar inlästa på naturligt talspråk, så att eleven kan läsa och lyssna samtidigt. Här finns också självrättande övningar, motsvarande de som finns i elevpaketets övningshäfte, där eleven tränar grammatik, ordförståelse och meningsbyggnad. Det digitala läromedlet kan användas på dator, surfplatta och i mobil och är därmed lätt för eleven att använda i olika situationer.

Elevbok och övningshäfte
I elevboken varvas text, övningar och textutdrag. Den har en tydlig struktur och är lätt att arbeta med, men tar ändå både ämnet och eleverna på allvar. Kapitlen är uppbyggda kring verkliga texter hämtade från tidningar och böcker. Varje kapitel har ett tema som ligger till grund för de kunskapsmoment och de övningar som återfinns i kapitlet. Stor omsorg har lagts vid att hitta texter som är engagerande och stämmer in i respektive kapitel. I elevpaketet ingår också ett separat övningshäfte (som även kan köpas i 10-pack) för extra ord-, meningsbyggnads- och grammatikträning. I elevpaketet ingår det digitala läromedlet, den tryckta elevboken och det tryckta övningshäftet. Det digitala läromedlet är giltigt i fyra år och ärvs mellan elever.

SVENSKA - SPRÅK OCH LITTERATUR 2 - 3
Även fortsättningsboken tar avstamp i genrepedagogik och formativt arbetssätt och kopplar innehållet tydligt till kunskapskrav och centralt innehåll.
Svenska - språk och litteratur 2 - 3 är en kombinerad bok för Svenska 2 och 3, vilket enkelt möjliggör repetition av moment som ingår i båda kurserna, t.ex. att skriva utredande texter. Boken har samma struktur och avsnittsuppdelning som Svenska - språk och litteratur 1. Eleverna tränas i litteratur, grammatik i kontext, vetenskapligt skrivande, samt får en mycket god grund för det nationella provet. Svenska - språk och litteratur 2 - 3 utkommer hösten 2018.
  • Författare: Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin
  • Format: Häftad
  • ISBN: 9789144118239
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 272
  • Utgivningsdatum: 2020-08-01
  • Förlag: Studentlitteratur AB