bokomslag Spektrum NO 6
449:-

Funktionen begränsas av dina webbläsarinställningar (t.ex. privat läge).

Uppskattad leveranstid 2-6 arbetsdagar

Fri frakt för medlemmar vid köp för minst 199:-

 • 144 sidor
 • 2019
Lättlästa texter och tydlig struktur
Läromedlets huvudtanke är att lyfta fram kursplanernas förmågor och bygger på ett stoff som är anpassat till det centrala innehållet. Syftet är att lägga en god grund inför de nationella ämnesproven och betygssättning i årskurs 6.

Spektrum NO åk 4-6 är uppbyggd enligt samma struktur som den populära serien Spektrum åk 7-9. Med lättlästa texter, förklarande bilder, tydlig struktur och en mängd olika infallsvinklar finns det något för alla i Spektrum. Naturvetenskapen ska engagera!

Upplägg och pedagogiska tankar
Vi har valt att ge alla de tre naturvetenskapliga ämnena lika mycket utrymme i Spektrum NO 6. Tillsammans med kursplanens centrala innehåll ligger förmågorna till grund för betygskriterierna, som i sin tur återspeglas i de nationella ämnesproven. Vi möter dessa behov genom att skapa moment som lyfter förmågorna, och med ett stoff som är anpassat till det centrala innehållet.

Grundboken Spektrum NO 6 består av sex kapitel (två kapitel per ämne):
 • Solsystemet (Fysik)
 • Pubertet och hälsa (Biologi)
 • Kemi i vår vardagshygien (Kemi)
 • Bränsle och kemiska reaktioner (Kemi)
 • Energi (Fysik)
 • Livets utveckling (Biologi)


Grundboken har samma pedagogiska struktur som ämnesböckerna på högstadiet, men anpassad till mellanstadiets kursplan. Varje kapitel har:
 • TDS-frågor (Testa Dig Själv) på olika nivåer
 • Ingresser med intresseväckande bilder och frågor
 • Målbeskrivningar
 • Perspektiv som uppmuntrar till värdering och ställningstagande
 • Sammanfattningar
 • Final som tränar betygskriteriernas tre delar


Kapitelstart med centralt innehåll
I inledningen till varje kapitel har vi intresseväckande bilder och frågor. Här finns även målbeskrivningar baserade på det centrala innehållet som behandlas i kapitlet.

Begreppsträning i varje avsnitt
Varje avsnitt i ett kapitel avslutas med en kort begreppsträning - Förklara begreppen - som lyfter centrala begrepp. Det är ett sätt att belysa den viktiga begreppsträningen som stärker elevernas förståelse för det naturvetenskapliga språket och ger dem verktyg att utveckla det.

Perspektiv - för att utveckla ett kritiskt tänkande
I Perspektiv lockas eleverna att använda sina kunskaper för att diskutera och ta ställning. Här tränas bland annat förmågan att skilja värderingar från vetenskapliga fakta, och att utveckla ett kritiskt tänkande kring såväl argument som informationskällor.

Finalen - bra träning inför prov och bedömning
Varje kapitel avslutas med Finalen. Här finns kapitelövergripande frågor. Det ger en bra möjlighet att testa sina nya kunskaper och få regelbunden träning. Varierande frågeställningar uppmuntrar eleven att tänka i ett större perspektiv och utveckla förståelse för olika samband inom naturvetenskap.

Du och dina elever avgör själva om ni vill arbeta med Finalen enskilt eller i grupp.
 • Författare: Berit Ericson, Andreas Hernvald, Anders Karlsson, Sara Ramsfeldt
 • Format: Inbunden
 • ISBN: 9789147125555
 • Språk: Svenska
 • Antal sidor: 144
 • Utgivningsdatum: 2019-01-11
 • Förlag: Liber