bokomslag Skogsdynamik och arters bevarande : bevarandebiologi, skogshistoria, skogsekologi och deras tillämpning i Sydsveriges landskap
Vetenskap & teknik

Skogsdynamik och arters bevarande : bevarandebiologi, skogshistoria, skogsekologi och deras tillämpning i Sydsveriges landskap

Mats Niklasson Sven G Nilsson

Inbunden

909:-

Funktionen begränsas av dina webbläsarinställningar (t.ex. privat läge).

Uppskattad leveranstid 2-4 arbetsdagar

Fri frakt för medlemmar vid köp för minst 249:-

  • 319 sidor
  • 2005
Den svenska skogen är ett ekosystem där mer än 25 000 arter har sin he mvist. Mer än 2 000 av dem är hotade eller missgynnade. Samtidigt som de flesta är överens om vikten av en bevarad biologisk mångfald, är be varandeinsatser ofta resurskrävande. Inte sällan står dessutom insatse r för arterna i motsats till det virkesproducerande skogsbruk som är e n av vårt lands viktigaste inkomstkällor. Hur bedriver man då ett effe ktivt naturvårdsarbete i det komplexa sydsvenska landskapet? Hur vet m an om de åtgärder man sätter in får önskad effekt och varför ska man g öra på det ena eller andra sättet? Denna bok konstaterar att det inte finns en enda gyllene lösning på hur dessa frågor ska besvaras. Däremo t finns ett antal möjliga lösningar på dessa komplexa problem. Boken ä r den första i sitt slag som koncentrerar sig just på det sydsvenska s kogslandskapet, ett landskap som på många sätt skiljer sig från våra n ordliga, boreala skogar. Den är en syntes av äldre och ny forskning om skogsekologi, skogshistoria, biologisk mångfald och artbevarande.Förf attarna ger oss en bakgrund till problemen genom ett grundligt avstamp i den sydsvenska skogens historia, med nedslag i områden där kunskape n är stor om historik och mångfald. Utifrån bevarandebiologisk forskni ng och kunskap ges handfasta råd om hur man kan tänka och agera i våra skogar för att bevara den biologiska mångfaldenBoken är avsedd som ku rsbok på universitetsnivå, men lämpar sig också för dem som arbetar me d skogsbruk, förvaltning av naturreservat och den intresserade allmänh eten.
  • Författare: Mats Niklasson, Sven G Nilsson
  • Format: Inbunden
  • ISBN: 9789144034461
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 319
  • Utgivningsdatum: 2005-04-04
  • Förlag: Studentlitteratur AB