bokomslag Samhällsplaneringens teori och praktik
Samhälle & debatt

Samhällsplaneringens teori och praktik

Gunnel Forsberg (red)

Häftad

589:-

Funktionen begränsas av dina webbläsarinställningar (t.ex. privat läge).

Uppskattad leveranstid 2-6 arbetsdagar

Fri frakt för medlemmar vid köp för minst 199:-

  • 384 sidor
  • 2019
Vad är hållbar samhällsplanering? I grund och botten syftar samhällsplaneringen till att garantera alla en långsiktigt hållbar, rättvis och trygg tillvaro. Det handlar om att välja väg för framtiden och att på ett klokt sätt möta utmaningarna till följd av bland annat miljöpåverkan, befolkningsförändringar, nationell och internationell migration, segregering och bostadsbrist.

Samhällsplaneringens teori och praktik beskriver områden med hög relevans för modern samhällsplanering. Läsaren introduceras till planeringens utmaningar och vilka verktyg planerare har att möta dem med. Boken är pedagogiskt utformad, rikt illustrerad och har exempel från olika delar av landet samt internationella utblickar. Den riktar sig i huvudsak till utbildningar i samhällsplanering. Eftersom frågorna är av stort allmänintresse kan boken också vara av värde för såväl praktiskt verkande planerare och offentliga aktörer som för en bred allmänhet med intresse för närmiljöns utformning.

Sagt om boken
"Boken Samhällsplaneringens teori och praktik är en samling texter som belyser samhällsplaneringens aktuella frågor och utmaningar samt beskriver de verktyg, institutioner, lagar och processer som styr dess praktik. Texterna behandlar många olika samhällsplaneringsfrågor med intention att ge en ingång till, och möjlighet till fördjupning, inom samhällsplaneringsämnet. Här beskrivs hur planering bedrivs i framför allt Sverige och vilka förutsättningar, direktiv, regelverk, samhällsförändringar och idéer som kommit att prägla planeringspraktiken och som kommit att prägla hur vårt stadslandskap ser ut idag.

De olika kapitlen tar sig an olika nivåerna inom planering; från det lokala, det regionala och till det statliga, vilket också beskrivs genom ett stort antal konkreta exempel. Antologin visar på många olika perspektiv och synsätt som existerar inom samhällsplaneringen idag och här går att läsa om exempelvis hållbarhetsmål, förtätningsproblematik, kustzonsplanering, jämlikhet, gentrifiering, infrastruktursatsningar och om planeringsutmaningar på landsbygden." Ann Legeby, forskare vid KTH Arkitekturskolan, tekn. dr. och lärare, verksam som praktiker på Sweco Architects i Göteborg, ordförande i Föreningen För Samhällsplanering (FFS).

Om författaren
Gunnel Forsberg (red.) är professor i kulturgeografi med samhällsplaneringsinriktning vid Stockholms universitet. Hennes forskning är inriktad mot regionala utvecklingsfrågor, landsbygdsomvandling och genusgeografiska frågeställningar. Författarna är i huvudsak universitetslärare vid svenska samhällsplanerarutbildningar och deras texter bygger på forskning de bedriver inom området. Därför håller boken genomgående hög vetenskaplig kvalitet.
  • Författare: Gunnel Forsberg (red)
  • Format: Häftad
  • ISBN: 9789147113613
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 384
  • Utgivningsdatum: 2019-01-08
  • Förlag: Liber