bokomslag Matematikboken Z Utmaningen
Vetenskap & teknik

Matematikboken Z Utmaningen

Lennart Undvall Kristina Johnson Conny Welén

Häftad

339:-

Funktionen begränsas av dina webbläsarinställningar (t.ex. privat läge).

Hos dig inom 3-7 arbetsdagar

Fri frakt vid köp över 149:- för medlemmar.

 • 80 sidor
 • 2013
 • Serie: Matematikboken XYZ
Matematikboken XYZ-seriens stora fördelar är att du både kan hålla ihop klassen och samtidigt låta alla jobba på sin nivå. Det finns fyra parallella nivåer i varje avsnitt. Dessa nivåer är samlade i en bok per årskurs fr.o.m. upplaga 4.

Läs mer
Uppgifternas art varierar ännu mer än i upplaga 3. Varierade frågeställningar gör att eleverna inte bara löser sina uppgifter mekaniskt. När eleverna får resonera kring lösningar och förklara hur de tänker stärker det deras förståelse. Därför finns gott om diskussionsfrågor. Vi lyfter också de matematiska begreppen på ett tydligare sätt eftersom de är grunden för att eleverna ska kunna utveckla det matematiska språket. Texten är granskad för elever som har svenska som andraspråk.
Med Matematikboken XYZ är det lätt att hålla ihop klassen. Eftersom avsnitten innehåller fyra svårighetsnivåer kan varje elev arbeta med uppgifter som är lagom utmanande för just henne eller honom. Det innebär att du kan individualisera undervisningen utifrån elevernas matematiska nivå istället för deras arbetstempo. En stor fördel med konceptet i Matematikboken är att en elev kan arbeta på olika nivåer i olika avsnitt.
När klassen alltid är samlad kring samma moment får du de bästa förutsättningarna för gemensamma diskussioner och aktiviteter. Att höra hur andra tänker kring problem och lösningar skapar en djupare förståelse än om man bara arbetar självständigt, något som uppmärksammats stort på senare år.
Uppgifterna växlar mellan att vara färdighetstränande, kommunikativa, laborativa, undersökande, problemlösande och tematiska. Författarnas egna hemsida www.matematikbokenxyz.se erbjuder extramaterial och konkreta tips, förslag på hur du kan arbeta mer med digital undervisning etc.
Bokens sex kapitel har alla följande upplägg:
Målsida - Här beskrivs vilka kompetenser och vilket innehåll eleven får möjlighet att utveckla i kapitlet.
Aktiviteter - Inleder flera av avsnitten och belyser centrala begrepp. Det är ofta praktiska uppgifter att lösa i par eller grupp.
Genomgångar och exempel - Varje avsnitt har i början en genomgång med tydliga exempel på hur man kan lösa uppgifter inom det aktuella området.
Uppgifter på fyra nivåer - Från nivå ETT med lätta uppgifter till uppgifterna på nivå FYRA som ger rejäla utmaningar.
Taluppfattning och huvudräkning - Träning av grundläggande matematik. Påminner om en av delarna i nationella provet.
Räkna och häpna - Spännande beräkningar från vardagslivet som kräver noggrannhet eftersom svaren ofta är oväntade.
Resonera och utveckla - Uppgifter av undersökande karaktär. Börjar med enklare deluppgifter för att mot slutet bli mer krävande. Påminner om en av delarna i nationella provet.
Kan du begreppen? - Ett bra tillfälle för eleverna att fundera över om de har förstått centrala begrepp.
Kan du förklara? - Här är det tänkt att eleverna övar på att förklara och använda begreppen för att lösa uppgifter i par.
Sammanfattning - Kapitlets viktigaste begrepp och formler samlade i tabellform.
Blandade uppgifter - Blandad repetition från alla avsnitt i kapitlet.
Diagnos - Avstämning för att synliggöra i vilken utsträckning elevens kunskaper har utvecklats.
Träna mera eller Tema - Eleven går vidare till ett av momenten beroende av resultatet på diagnosen. Temat påminner om en av delarna i nationella provet.
Problemlösning - Uppgifter som inte kräver någon formell lösning, utan syftar till att väcka kreativitet och samarbete.
Sist i boken finns fyra läxor till varje kapitel. I läxorna finns uppgifter från det aktuella kapitlet, men även repetition från tidigare kapitel. Varje läxa innehåller en diskussionsuppgift, som vi hoppas att eleverna kan genomföra med t.ex. sina föräldrar. Precis som i tidigare upplagor finns ett Veckans problem sist i varje läxa.
Utmaningen
I varje klassrum finns elever med extra god förmåga att utvecklas i matematik. Utmaningen är en komponent i XYZ-serien som erbjuder breddning och fördjupning av innehållet i. Det finns en Utmaningsbok i varje årskurs, var och en kapitelparallell med motsvarande grundbok.
I Utmaningen finns:
- Målsidor med kompetenser och begrepp
- Genomgångar
- Typexempel
- Uppgifter av undersökande karaktär
- Mycket problemlösning
- Ledtrådar och lösningsförslag
Bashäfte
Elever som är svaga i matematik, eller av annan anledning har kunskapsluckor, kan behöva lite enklare uppgifter innan de börjar arbeta med grundboken. Därför finns det bashäften till varje årskurs av Matematikboken. Bashäftet tar upp det centrala innehåll eleverna förväntas behärska innan de börjar med grundboken. Avsnitten i häftet är helt parallella med grundbokens kapitel. Det gör det smidigt för eleverna att fortsätta med uppgifter av högre svårighetsgrad när de repeterat grunderna. För att göra hanteringen så enkel som möjligt finns det ytor att rita på och linjer att skriva svaren på intill uppgifterna i häftet.
Lärarhandledning
Lärarhandledningen är ett stöd för dig som använder Matematikboken i din undervisning. Matematikboken finns från förskoleklass till årskurs 9. Din lärarhandledning innehåller metodiska och didaktiska tips till alla moment i läroboken. Här finns också gott om kopieringsunderlag och material för olika former av utvärdering och bedömning.
LänkEn - från åk 9 till Gy 1
LänkEn är skriven för elever som riskerar att inte uppnå E-nivå i åk 9. Den kan även användas av elever som vill ha grundläggande träning inför de nationella proven. Bokens kapitel är indelade efter det centrala innehållet i grundskolans kursplan i matematik.
1. Taluppfattning och tals användning
2. Algebra
3. Geometri
4. Sannolikhet och statistik
5. Samband och förändring
6. Problemlösning
I varje kapitel finns övningar som tränar de fem matematiska förmågorna:
- Problemlösningsförmågan
- Begreppsförmågan
- Metodförmågan
- Resonemangsförmåga
- Kommunikationsförmågan
Varje avsnitt i kapitlen inleds med en målbeskrivning och en fördiagnos. Till varje uppgift i fördiagnosen finns hänvisning till lämpliga träningsuppgifter.
Till boken finns en nedladdningsbar lärarhandledning med diagnoser, kompletterande arbetsblad och provräkningar. LänkEn finns även som onlinebok, en digital version av boken med interaktiva verktyg.
Problemboken
I Problemboken får eleverna lära sig olika strategier för problemlösning. I det första kapitlet tränas strategierna; "Rita en figur", "Gissa och pröva", "Gör en tabell", "Rita diagram" "Steg för steg", "Tänk logiskt", "Hitta mönster" samt "Använd x och y".
I det andra kapitlet blandas 100 problem och eleven får själv välja strategi för sin lösning. Utöver facit finns förslag på lösningar till de flesta uppgifterna.
Lathunden
Lathunden är en fristående exempel- och formelsamling som tar upp flertalet begrepp och metoder man möter i grundskolans matematik upp till år 9. Den är en värdefull hjälp vid t.ex. läxarbete. Häftet vänder sig också till föräldrar som vill skaffa sig en snabb översikt av den matematik som eleverna möter. Lathunden kan användas oberoende av vilket grundläromedel man har i matematik.
Den utgående tredje upplagan finns att beställa så länge lagret räcker.

Om författarna
Lennart Undvall har varit högstadielärare i matematik och fysik i ca 40 år. Han har arbetat med lärarutbildning och lärarfortbildning samt mottagit Ingvar Lindqvist-pris för sitt arbete med naturvetenskaplig profil vid S:t Ilians skola i Västerås. Under hela sin tid som lärare har Lennart varit verksam som läromedelsförfattare.
Kristina Johnson har undervisat i matematik och naturvetenskap på högstadiet sedan 1995. Hon jobbar på Bergtorpsskolan som har fått flera utmärkelser för sitt kontinuerliga kvalitetsarbete. Man har bland annat arbetat med att utveckla sina verktyg för formativ bedömning och i den satsningen har Kristina haft en betydande roll. Sedan 2006 är Kristina författare i Matematikboken XYZ.
Conny Welén arbetar som högstadielärare i matematik och naturvetenskap samt som utvecklare av matematikapplikationer på internet. Han har stor erfarenhet av utveckling av läromedel i matematik, fysik och kemi både för högstadiet och gymnasiet. Conny är med som författare i Matematikboken XYZ sedan 2011.

 • Författare: Lennart Undvall, Kristina Johnson, Conny Welén
 • Format: Häftad
 • Upplaga: 1
 • ISBN: 9789147085521
 • Språk: Svenska
 • Antal sidor: 80
 • Utgivningsdatum: 2013-03-22
 • Del i serien: Matematikboken XYZ
 • Förlag: Liber AB