bokomslag Livet och det slutna rummet : en skildring av evolutionen som ett gudomligt experiment i stoft och ande
Filosofi & religion

Livet och det slutna rummet : en skildring av evolutionen som ett gudomligt experiment i stoft och ande

Per Bruus-Jensen

Häftad

399:-

Funktionen begränsas av dina webbläsarinställningar (t.ex. privat läge).

Uppskattad leveranstid 2-4 arbetsdagar

Fri frakt för medlemmar vid köp för minst 249:-

  • 275 sidor
  • 2009
Handlar om livets mening, belyser människans utveckling, inkl. hur vi överlever döden och utvecklas från liv till liv och hur vi formar vårt öde. Livet och evolutionen påvisas som ett ändamålsenligt, evighetsprojekt styrt av ett alltomfattande medvetande. En helt Ny Verklighetsförståelse som bygger broar till både religion och vetenskap, vi möter en större verklighet och allt får en djupare mening.

Boken ingår i "New Cosmic Paradigm - NCP X-AIONS" - förmedlande en Ny Verklighetsförståelse utifrån den intuitiva kunskapen i Martinus Kosmologi, med fokus på människans och vetenskapens stora frågeställningar om Livet, Medvetandet och Verkligheten. Evolutionen och vår egen utveckling skildras ur ett kosmiskt evighetsperspektiv, där allt har en mening - och inget existerar eller sker av tillfällighet eller s.k. slump. Boken ger en intellektualisering av religionen, förklarar mycket av symboliken i de gamla myterna och presenterar ett nytt Gudsbegrepp - samtidigt som den kompletterar dagens naturvetenskap. Den kastar med andra ord ett nytt ljus över både religion och vetenskap, vilket hjälper oss att bättre förstå verkligheten som den de facto är. Vi får logiska och konsistenta svar på de djupa existentiella frågorna: Varifrån kommer vi, Varför är vi här och Vart är vi på väg? Och vidare belyses också utifrån lagen om "orsak och verkan", hur vi själva påverkar vårt öde och vår framtid. Även teodicé problematiken får sin lösning. Vårt nuvarande utvecklingsstadium kan liknas vid att vi befinner oss i ett "slutet rum", där vi ännu inte kan se den större verkligheten utanför rummets väggar, men vi börjar ana den. Och som larven innesluten i puppan mognar till en fri fjäril, utvecklas vi mot ett liv utanför det slutna rummet ... Boken hjälper oss på vägen dit och ger framtidshopp.

Per Bruus-Jensen/PBJ, (1932-) fick intensivundervisning under ett drygt decennium (1957-68) av den store danske intuitionsfilosofen Martinus (1890-1981), samt uppdraget att systematisera och precisera den kunskap Martinus förmedlade. PBJ har därefter ägnat sitt liv åt detta och att utifrån en bred tvärvetenskaplig orientering bygga broar mellan Martinus Kosmologi och Naturvetenskapen, representerande "the meeting between Science and Spirituality". Resultatet är häpnadsväckande. PBJ presenterar utifrån den intuitiva kunskapen i Martinus Kosmologi en helt ny verklighetsförståelse ledande till ett kosmiskt paradigmskifte - ett skifte från en materialistisk verklighetsuppfattning där slumpen styr, till en verklighetsförståelse där världsalltet är levande och oändligt, och där livet och evolutionen styrs av ett alltomfattande medvetande. Världsalltet påvisas som evigt, oändligt och har djupast sett immateriell status, helt i harmoni med den kunskap man nu närmar sig inom naturvetenskapen, inte minst via partikelfysiken och astrofysiken. Livet och fenomenet upplevelse och medvetande avslöjas som eviga realiteter, varför odödlighet och reinkarnation får naturliga förklaringar och underbyggs systematiskt och logiskt. Det vi kallar "döden" innebär bara att livet fortsätter en tid i en annan dimension. Den kosmiska världsbilden ger framtidshopp. Vi är alla odödliga delar av en oändlig helhet ... Läs mer; se www.newcosmicparadigm.org
  • Författare: Per Bruus-Jensen
  • Format: Häftad
  • ISBN: 9788788652383
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 275
  • Utgivningsdatum: 2009-07-01
  • Förlag: Nordisk Impuls