bokomslag Livet i Bokstavslandet Bokstavsbok åk 1
Språk & ordböcker

Livet i Bokstavslandet Bokstavsbok åk 1

Ulf Stark Marika Nylund Ek Marie Trapp Lena Palovaara Tarja Alatalo Claes Nero Malin Wedsberg

Häftad

89:-

Funktionen begränsas av dina webbläsarinställningar (t.ex. privat läge).

Uppskattad leveranstid 1-3 arbetsdagar

Fri frakt för medlemmar vid köp för minst 149:-

 • 36 sidor
 • 2018
 • Serie: Livet i Bokstavslandet
Livet i Bokstavslandet är ett nytt grundläromedel för årskurs F-3.
I läseböckerna för åk 1-3 har Ulf Stark skrivit fristående berättelser om Ami, Bruno, Coco och Dani, figurerna vi känner igen från UR:s TV-program. Läseböckerna innehåller även olika typer av texter: berättande, poetiska, beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande. För förskoleklass finns en högläsningsbok skriven av Claes Nero, även den med både en berättande del och korta faktatexter (beskrivande och förklarande). Livet i Bokstavslandet är utprovat i klass, testat av lärargrupper och granskat av läsforskare. Precis som TV-serien tar läromedlet fasta på modern läs- och skrivforskning, och utgår såklart från Lgr 11.

Läs mer
Pedagogiska tankar och upplägg
Livet i Bokstavslandet är ett grundläromedel för åk F-3 med läseböcker, arbetsböcker, lärarhandledningar och digitalt material för interaktiva skrivtavlor och projektorer. Livet i Bokstavslandet tar fasta på modern läs- och skrivforskning och utgår från Lgr11.
Materialet för förskoleklass bygger på Bornholmsmodellen med uppgifter och tips på språkövningar och lekar där barnen tränar och stimulerar sin språkliga medvetenhet inför läsinlärningen. Högläsningsboken innehåller temaområden som passar för förskoleklass: känslor och tankar om att börja skolan, vänskap/kamratrelationer, socialt samspel, empati, rättvisa, normer och regler m.m. I den omarbetade arbetsboken för förskoleklass följs det upp med läsförståelse.
I åk 1 jobbar man med en kombinerad metod för läsinlärning, men med betoning på ljudmetoden.
Eftersom eleverna kommer till åk 1 med stor spridning när det gäller läskunnighet, så finns Livet i Bokstavslandets läsebok på två nivåer. På så sätt får alla elever en gemensam läsupplevelse, då de läser samma berättelse, men det ger också läraren möjlighet att individualisera läsundervisningen.
Läseboken innehåller också sju faktatexter som knyter an till tv-programmens och böckernas teman. Tanken med dessa är att eleverna redan från start ska få träna sig i att läsa olika typer av texter. Detta följs sedan upp i åk 2 och 3. Eftersom faktatexterna är lite svårare än läslärans texter, får även elever som läser med visst flyt en utmaning. Faktatexterna passar också att läsas högt för de elever som ännu inte nått så långt i sin läsutveckling.
I åk 2 är upplägget detsamma som i åk 1 med en läsebok på två nivåer. Förutom den spännande berättelsen av Ulf Stark finns olika typer av texter utifrån Lgr11: berättande, poetiska, beskrivande, förklarande och instruerande.
I åk 3 finns också en läsebok på två nivåer: röd och grön. Berättelsen av Ulf Stark om Ami, Bruno, Coco och Dani fortsätter, men kan också läsas helt fristående. Även här finns olika typer av texter utifrån Lgr11: berättande, poetiska, beskrivande, förklarande, instruerande och även argumenterande.
KOMPONENTER OCH ARBETSGÅNG
FÖRSKOLEKLASS
1 - TV-program
För förskoleklass startar äventyret i Bokstavslandet med att eleverna tittar på ett avsnitt av UR:s tv-program Livet i Bokstavslandet Säsong 1 avsnitt 1-16 (urskola.se).
2 - Högläsningsbok
I Livet i Bokstavslandet Högläsningsbok Förskoleklass får vi känna Coco lite bättre. Hon börjar i F-klassen och tillsammans med sina kompisar där, och Ami, Bruno och Dani som går i åk 1, händer en massa spännande och roliga saker. Högläsningsboken har temaområden som innehållsligt passar läsårsplaneringen för en förskoleklass. Den innehåller även faktatexter, beskrivande och förklarande, som är utmärkta att jobba vidare med i klassen.
3 - Arbetsbok med tydlig arbetsgång och läsförståelseuppgifter utifrån högläsningsboken
Nästa moment är arbetsboken, som bygger på Bornholmsmodellen. Tyngdpunkten ligger på övningar som stimulerar barnens språkliga medvetenhet inför läsinlärningen. Den nya upplagan har bearbetats utifrån flera lärares önskemål och praktiska, beprövade erfarenhet. Bornholmsmodellen har fått en tydligare och mer pedagogisk arbetsgång, några uppgifter är också helt nya. Varje kapitel har nu läsförståelseuppgifter utifrån texten i högläsningsboken.
4 - Webbapp
Elevens digitala webbapp för att träna mera.
5 - Lärarhandledning med bl.a. terminsplanering och bedömningsstöd
Här finns tips på språkövningar och språklekar samt många fina kopieringsunderlag i färg. Den nya upplagan har byggts på med flera kopieringsunderlag, bl.a. terminsplanering, bedömningsstöd och små vikböcker för elevernas första "läsning". Tips kring högläsningen och läsförståelseuppgifterna ingår nu också.
6 - Lärarwebb
Med en inloggning får du tillgång till nästan allt undervisningsmaterial: arbetsbok, lärarhandledning, elevernas webbapp, kopieringsunderlag och länkar till bl.a. UR:s TV-avsnitt. Du hittar material både för visning i klassrummet och att dela med av till eleverna. Kort sagt allt du behöver för att guida dina elever till det ska arbeta med i sina böcker. Alla kopieringsunderlag är sorterade efter kapitel och går att skriva ut. De digitala introduktionerna är övningar till varje kapitel i högläsningsbok och arbetsbok: bilder att prata kring före och efter läsning, ord och begrepp, skrivövningar och annat att laborera med tillsammans på en storbildsskärm i klassrummet. OBS! Högläsningsbok F-klass ingår inte i Lärarwebb, den måste köpas separat.
ÅRSKURS 1
1 - TV-program
Även Livet i Bokstavslandet för åk 1 har sin utgångspunkt i UR:s tv-program Livet i Bokstavslandet Säsong 1 avsnitt 1-16 (urskola.se). Det är samma program som för förskoleklassen, men nya språkmoment tas upp i läromedlet för åk 1.
2 - Läsebok
Efter det gemensamma arbetet läser eleverna i sina läseböcker på två nivåer.
- Nivå grön är för de som är på väg att knäcka läskoden.
- Nivå röd har mer text och är för de elever som har knäckt läskoden och läser ljudstridig stavning.
Böckerna består av 16 kapitel och följer samma teman och bokstavsgång som UR:s 16 tv-program.
De sista kapitlen består av faktatexter som knyter an till bokens teman. De här texterna är tänkta för elever som läser med visst flyt, men kan också läsas gemensamt och/eller högt för att eleverna redan från start ska få möta olika typer av texter.
3 - Arbetsbok
Till varje avsnitt/kapitel finns övningar i arbetsboken som tränar de aktuella bokstäverna och bokstavsljuden, grammatik/språk- och ordkunskap, samt läsförståelseuppgifter med inferensfrågor.
4 - Bokstavsbok
I Livet i Bokstavslandet Bokstavsbok Åk 1 får eleverna till en början skriva bokstäver, men också ord och korta meningar så småningom. Här tränar eleverna penngrepp, skrivriktning och att forma fina bokstäver på rätt sätt utifrån bokstävernas grundformer. Bokstavsgången följer TV-avsnittens och arbetsbokens ordning. I Bokstavsboken finns stödlinjer som gör det lättare för eleverna att skriva. Avskrivningsövningar ger möjlighet att automatisera skrivandet och övar också den fonologiska förmågan samtidigt som fonem- och grafemkopplingar stärks. På varje uppslag finns även bilder på svenska handalfabetet samt fingersättning på tangentbordet för att fortsätta träna och skriva på dator.
5 - Webbapp
Elevens digitala webbapp för att träna mera.
6 - Lärarhandledning med bl.a. terminsplanering och bedömningsstöd
Lärarhandledningen för åk 1 innehåller tips för arbetet med den interaktiva skrivtavlan, läseböckerna och arbetsboken. Här finns också diagnoser, underlag för textsamtal och kopieringsunderlag. Den nya upplagan har byggts på med flera kopieringsunderlag, bl.a. terminsplanering, bedömningsstöd, pedagogisk planering och sekvensbilder för sammanfattning av läsebokstexten.
7 - Lärarwebb
Med en inloggning får du tillgång till allt undervisningsmaterial: läseböcker (grön och röd) med inläst text, arbetsbok, lärarhandledning, elevernas webbapp, kopieringsunderlag och länkar till bl.a. UR:s TV-avsnitt. Du hittar material både för visning i klassrummet och att dela med av till eleverna. Kort sagt allt du behöver för att guida dina elever till det ska arbeta med i sina böcker. Alla kopieringsunderlag är sorterade efter kapitel och går att skriva ut. De digitala introduktionerna är övningar till varje kapitel i läseböcker och arbetsbok - bilder att prata kring före och efter läsning, ord och begrepp, skrivövningar och annat att laborera med tillsammans på en storbildsskärm i klassrummet.
ÅRSKURS 2
1 - TV-program
Årskurs 2 har också sin utgångspunkt i UR:s tv-program Livet i Bokstavslandet Säsong 2 avsnitt 1-8 (urskola.se).
2 - Läsebok
Eleverna läser i sina läseböcker på två nivåer. Böckerna har samma innehåll och samma bilder, men nivå grön har inte lika mycket text som nivå röd.
Böckerna består av åtta kapitel som är indelade i A-kapitel och B-kapitel. I A-kapitlen läser eleverna Ulf Starks berättelse om Ami, Bruno, Coco och Dani och deras kompisar. B-kapitlen består av olika typer av texter utifrån Lgr11: berättande, poetiska, beskrivande, förklarande och instruerande. Varje B-text knyter an till kapitlets A-text.
3 - Arbetsbok
Eleverna jobbar i arbetsboken som innehåller samma språkmoment som tv-avsnitten: ljudstridig stavning, dubbla konsonanter, vokaler och konsonanter m.m. Här finns också uppgifter där eleverna får träna på att känna igen och själva skriva de olika texttyperna som de läst i läseboken, samt övningar som tränar läsförståelsestrategier.
4 - Handstilsbok
I Livet i Bokstavslandet Handstilsbok Åk 2 får eleverna fortsätta träna på att forma fina bokstäver på rätt sätt. Här skriver eleverna av korta rim-ramsor, kopplade till bokstäverna i TV-avsnitten och innehållet i Läsebok Åk 2. Stödlinjer gör det lättare för eleverna att skriva. Avskrivningsövningar ger möjlighet att automatisera skrivandet och övar den fonologiska förmågan samtidigt som fonem- och grafemkopplingar stärks. På varje uppslag finns även bild på fingersättning på tangentbordet - för att fortsätta träna och skriva på dator.
5 - Lärarhandledning
Handledning till de språkliga momenten i arbetsboken, konkreta tips och modellektioner till arbetet med läsförståelse, läs- och skrivstrategier med utgångspunkt i läsebokens texter. Lärarhandledningen innehåller också kopieringsunderlag till kartläggningar, terminsplaneringar och läxor.
6 - Lärarwebb
Med en inloggning får du tillgång till allt undervisningsmaterial: läseböcker (grön och röd) med inläst text, arbetsbok, lärarhandledning, elevernas webbapp, kopieringsunderlag och länkar till bl.a. UR:s TV-avsnitt. Du hittar material både för visning i klassrummet och att dela med av till eleverna. Kort sagt allt du behöver för att guida dina elever till det de ska arbeta med i sina böcker. Alla kopieringsunderlag är sorterade efter kapitel och går att skriva ut. De digitala introduktionerna är övningar till varje kapitel i läseböcker och arbetsbok - bilder att prata kring före och efter läsning, ord och begrepp, skrivövningar och annat att laborera med tillsammans på en storbildsskärm i klassrummet.
7 - Webbapp
Elevens digitala webbapp för att träna mera.
ÅRSKURS 3
Här "knyter vi ihop säcken" för att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla förmågor och kunskaper i ämnet svenska motsvarande kunskapskraven för åk 3 i Lgr11.
1 - TV-program
Årskurs 3 har utgångspunkt i UR:s tv-program Livet i Bokstavslandet Säsong 3 avsnitt 1-8 (urskola.se).
2 - Läsebok
Eleverna läser i läseböckerna som finns på två nivåer: röd och grön. Böckerna har samma innehåll och samma bilder, men nivå grön har inte lika mycket text som nivå röd.
Böckerna består av åtta kapitel som är indelade i A-kapitel och B-kapitel. I A-kapitlen läser eleverna vidare om Ami, Bruno, Coco och Dani och deras kompisar: en fin berättelse av Ulf Stark som kan läsas helt fristående från åk 1 och 2. B-kapitlen består av olika typer av texter utifrån Lgr11: berättande, poetiska, beskrivande, förklarande, instruerande och även argumenterande. B-texterna knyter an till kapitlens A-texter på ett naturligt sätt. Varje kapitel kan man arbeta med under fyra veckor: två veckor med A-kapitel och två veckor med B-kapitel.
3 - Arbetsbok
Arbetsboken innehåller samma språkmoment som tv-avsnitten: ljudstridig stavning (lj, nk, dj, hj, stj, sch, ch och k) men även flera andra grammatiska moment utifrån Lgr11. Här finns också uppgifter där eleverna får träna läsförståelsestrategier samt att lära mer om och skriva alla de olika texttyper som de läst i läseboken.
4 - Handstilsbok
I Livet i Bokstavslandet Handstilsbok Åk 3 får eleverna fortsätta träna på att forma fina bokstäver på rätt sätt. Här skriver eleverna av rim-ramsor, kopplade till bokstäverna i TV-avsnitten och innehållet i Läsebok Åk 3. Stödlinjer gör det lättare för eleverna att skriva. Avskrivningsövningar ger möjlighet att automatisera skrivandet och övar den fonologiska förmågan samtidigt som fonem- och grafemkopplingar stärks. På varje uppslag finns även bild på fingersättning på tangentbordet - för att fortsätta träna och skriva på dator.
5 - Lärarhandledning
Lärarhandledningen innehåller metodisk och strukturerad vägledning för en framgångsrik läs- och skrivundervisning. Här finns språk- och temaaktiviteter utifrån samma teman som i UR:s tv-program Livet i Bokstavslandet. Du får tips på hur du kan arbeta med läsebok, arbetsbok och digital intro. Det finns även kopieringsunderlag med flera texttyper, kartläggningar, terminsplaneringar m.m.
6 - Lärarwebb
Med en inloggning får du tillgång till allt undervisningsmaterial: läseböcker (grön och röd) med inläst text, arbetsbok, lärarhandledning, elevernas webbapp, kopieringsunderlag och länkar till bl.a. UR:s TV-avsnitt. Du hittar material både för visning i klassrummet och att dela med av till eleverna. Kort sagt allt du behöver för att guida dina elever till det ska arbeta med i sina böcker. Alla kopieringsunderlag är sorterade efter kapitel och går att skriva ut. De digitala introduktionerna är övningar till varje kapitel i läseböcker och arbetsbok - bilder att prata kring före och efter läsning, ord och begrepp, skrivövningar och annat att laborera med tillsammans på en storbildsskärm i klassrummet.
7 - Webbapp
Elevens digitala webbapp för att träna mera. Fungerar som en app, men körs i webbläsaren i en dator, surfplatta eller mobiltelefon. Eleverna har här möjlighet att öva läsförståelse kopplat till läsebokens kapitel. Ingen inloggning och gratis att använda (ingår även i Lärarwebben, se ovan)!

Om författarna
ULF STARK har skrivit läseböckerna - härliga och humoristiska berättelser om figurerna från tv-programmen. Han är en av Sveriges främsta barnboksförfattare med en lång produktion bakom sig; Klassikern Vi läser och barnböcker som Kan du vissla Johanna? och Min vän Percy, Buffalo Bill och jag.
TARJA ALATALO är pedagogisk granskare för Livet i Bokstavslandet och har även skrivit lärarhandledningen till åk 1. Tarja forskar inom området läs- och skrivundervisning i grundskolans tidigare årskurser. Hennes doktorsavhandling heter Skicklig läs- och skrivundervisning i åk 1- 3: om lärares möjligheter och hinder.
LENA PALOVAARA är författare till lärarhandledningen för förskoleklass. Lena är utbildad lärare för de lägre åren och arbetar i förskoleklass.
MARIE TRAPP har skrivit arbetsbok och lärarhandledning för åk 2 tillsammans med Marika Nylund Ek, samt verkat som pedagogisk rådgivare för arbetsbok och lärarhandledning för åk 3. Marie är speciallärare i Släbro skola i Nyköping och välkänd för de flesta genom att hon skrivit studiehandledningen till En läsande klass. 2013 fick hon Svenska Akademiens svensklärarpris. Marie bloggar om bl.a. specialundervisning och hur alla elever kan lyckas med hjälp av bra stödstrukturer: marietrapp.blogspot.nl
MARIKA NYLUND EK har skrivit arbetsbok och lärarhandling för både åk 2 och 3. Hon arbetar som förstelärare i Bryngelstorpskolan i Nyköping och har fått chansen att fördjupa sig i det som står hennes hjärta närmast: svenska, läsförståelse, språkutvecklande undervisning och IKT. Hon har bedrivit studiecirklar kring böckerna Att undervisa i läsförståelse av Barbro Westlund och Stärk språket stärk lärandet av Pauline Gibbons. Hon fick också i ett inledningsskede prova ut materialet En läsande klass. Marika bloggar om en balanserad läs- och skrivundervisning och arbetet med Livet i Bokstavslandet i sin egen klass: lasoskrivundervisning.blogspot.nl
CLAES NERO har skrivit högläsningsboken för förskoleklassen. Han är journalist, redaktör och författare som har skrivit en rad skönlitterära böcker för barn. Kanske känner ni igen Grisbra, Roberta!, Vilma och Vattumannen, Farligt uppdrag eller Gangster-rapp från Libers Stjärnsvenska Läs i Nivåer.
MALIN WEDSBERG är författare till delar av genretexterna i läseböckerna åk 2 och 3 samt grammatikmomenten i arbetsboken åk 3. Hon har många års erfarenhet av läromedel, redaktionellt arbete och författande. Malin har tidigare varit med om att ta fram klassikern Barnens första bok, det riksomfattande läsprojektet En läsande klass och skrivit flera texter i Libers Stjärnsvenska.

 • Författare: Ulf Stark, Marika Nylund Ek, Marie Trapp, Lena Palovaara, Tarja Alatalo, Claes Nero, Malin Wedsberg
 • Format: Häftad
 • Upplaga: 1
 • ISBN: 9789147124848
 • Språk: Svenska
 • Antal sidor: 36
 • Utgivningsdatum: 2018-09-06
 • Del i serien: Livet i Bokstavslandet
 • Förlag: Liber AB