bokomslag Lieber Deutsch 3 2.0 Facit
Språk & ordböcker

Lieber Deutsch 3 2.0 Facit

Annika Karnland Anders Odeldahl Lena Gottschalk

Häftad

149:-

Funktionen begränsas av dina webbläsarinställningar (t.ex. privat läge).

Uppskattad leveranstid 2-6 arbetsdagar

Fri frakt för medlemmar vid köp för minst 199:-

  • 48 sidor
  • 2014
Lieber Deutsch 2.0 är ett heltäckande läromedel för kurserna tyska 1-4. Målgruppen är elever i gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Lieber Deutsch 2.0 linjerar med den nya ämnesplanen från 2021.

Läs mer
Utmärkande drag
- Varierat, modernt och inbjudande innehåll
- Lättarbetat läromedel med tydlig struktur
- Omfattande provbank med tester av olika färdigheter

Pedagogiska tankar
Läromedlet Lieber Deutsch är mycket omtyckt både bland elever och lärare. Böckerna är lätta att arbeta med och de ger mycket omväxling med bland annat spel, musik och projektarbeten. Många lärare tycker att Lieber Deutsch verkligen hjälper eleven att komma ordentligt framåt i sina tyskkunskaper, inte minst i de produktiva färdigheterna att tala och skriva.
I Lieber Deutsch finns övningar som hjälper eleven att bearbeta och förbättra sitt eget språk, men även övningar på strategier för att lösa språkliga problem. Eleven får träna på att definiera ord, skriva om eller förklara saker på annat sätt, och leta efter synonymer. I lärarhandledningen finns bland mycket annat ett avsnitt som ger stöd för formativ bedömning, i form av förslag på hur man arbetar med kamratrespons och olika checklistor knutna till bokens muntliga och skriftliga uppgifter.

Anpassat till ämnesplanen
Lieber Deutsch 2.0 ger en mycket god grund för eleverna att tillägna sig det centrala innehållet i ämnesplanen. Det centrala innehållet representeras väl genom varierande texter med olika teman och i olika genrer. Det finns gott om hörövningar och lästexter som uppfyller de receptiva moment som tas upp i ämnesplanen, såsom sammanhängande samtal i form av dialoger och intervjuer, samt enkel sakprosa. Skolverkets krav på produktion och interaktion uppfylls genom varierande muntliga och skriftliga övningar, där eleven får mycket stöd på vägen.

Komponenter
- Kursbok, tryckt eller digitalt format
Kursboken finns som tryckt bok och som onlinebok. Innehållet är detsamma i båda formaten. Den digitala onlineboken innehåller även elevljudet.
- Facit
- Lärarhandledning med kapitelanvisningar och fylligt kopieringsmaterial
- Digitalt övningsmaterial där eleven kan lyssna till boken och träna glosor.
- Lärarljud, nedladdningsbart

Lieber Deutsch 1 och 2 2.0
Lieber Deutsch 1 2.0 och 2 2.0 säkerställer fokus på det centrala innehållet i ämnesplanen och leder eleverna genom de vardagliga ämnen som rekommenderas i ett nybörjarspråk. Texterna ger en stabil grund med ett centralt ordförråd där funktionalitet står i blickfånget. Det finns många olika texttyper såsom dialoger, enkla berättande korttexter, annonser, enkla faktatexter, upplevelsetexter och informationstexter. Ett mer sammanhängande avslutningskapitel ger möjlighet till lästräning på temat de tysktalande länderna.
- Tematiskt indelade kapitel som inleds med en introduktion, där eleverna värmer upp genom hör- och talövningar som låter eleverna bekanta sig med kapitlets ämnen samt centrala ordförråd.
- Två eller flera texter i varje kapitel
- Innehålls- och lässtrategifrågor till texterna (Fragen zum Text och Textarbeit). Dessa tränar elevens receptiva förmåga.
- Vokabulärövningar (Wortschatz)
- Fördjupande träning av elevens produktiva förmågor skriva och tala (Schreib mal och Sprich mal). Till övningarna finns hjälp i form av t.ex. stödfrågor att besvara, ord och fraser att använda.
- Hörförståelseuppgifter av olika slag som tränar elevens receptiva hörförmåga (Hör mal)
- "Weisst du noch?"-avsnitt som hjälper eleverna att repetera ord och grammatik som förekommit i tidigare kapitel.
- "Ich kann" som påminner eleverna om vilka saker de lärt sig i kapitlet.
- Förslag på projektarbeten
- Styckeordlista
- Grammatik: Grammatiken är både progressivt insprängd i de olika kapitlen men finns också som en minigrammatik i slutet av boken.
- "Aussprache" är uttalsavsnitten i Lieber D
  • Författare: Annika Karnland, Anders Odeldahl, Lena Gottschalk
  • Format: Häftad
  • ISBN: 9789147117864
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 48
  • Utgivningsdatum: 2014-07-04
  • Förlag: Liber