bokomslag Ledarskap och organisation elevpaket Digitalt + Tryckt - - i en föränderlig värld
Samhälle & debatt

Ledarskap och organisation elevpaket Digitalt + Tryckt - - i en föränderlig värld

Christopher Hall Otto Granberg

Danskband/flex

619:-

Funktionen begränsas av dina webbläsarinställningar (t.ex. privat läge).

Uppskattad leveranstid 2-4 arbetsdagar

Fri frakt för medlemmar vid köp för minst 249:-

  • 336 sidor
  • 2023
Samhället fortsätter att förändras i allt högre takt. Ökad konkurrens gör att företag försvinner - samtidigt som nya kundbehov skapar nya företag. Produktionen flyttas dit där arbetskraften är billigast. Nya företagsformer ser dagens ljus. Chefer vet inte längre mest och bäst. Allt detta ställer nya krav på både ledarskap och organisation - och nya krav på ett läromedel i ämnet.

NY UPPLAGA
I denna nya upplaga av Ledarskap och organisation har, utöver en allmän uppdatering, det beteendevetenskapliga perspektivet fått ett större utrymme, med nya texter och uppgifter om individers och gruppers samspel och utveckling, ledarskap, konflikthantering, stresshantering, motivationsskapande och personlig utveckling. Därmed får eleverna en djupare förståelse för att det som sker inom företagen och organisationerna är ett resultat av de processer och relationer som uppstår mellan människorna som är verksamma där.

I läromedlet synliggörs också nu ett flertal viktiga och användbara kompetenser som eleverna utvecklar när de tillämpar sina kunskaper och färdigheter i detta ämne.

ELEVPAKETET - TRYCKT BOK OCH DIGITALT LÄROMEDEL
Elevpaketet består av en tryckt faktabok och ett digitalt läromedel. Att arbeta både med papper och digitalt - s.k. blended learning - underlättar och förstärker lärandet.

I boken presenteras grunderna, utvecklingen och de senaste teorierna. Här behandlas synen idag på en bra ledare, kompetens och kompetensutveckling, arbetslag och medarbetarskap, chefens roll vid förändring och mycket mer.

Fakta varvas med konkreta exempel, uppgifter och praktikfall, som hjälper eleverna att lättare se helheten och knyta an till sin egen verklighet. Aktuella forskningsteorier konkretiseras med hjälp av kortare exempel och längre praktikfall, där eleverna kan diskutera och reflektera över situationer och problem. Här finns också ett stort antal andra kortare uppgifter.

DET DIGITALA LÄROMEDLET
I det digitala läromedlet finns en interaktiv version av boken, inläst med textföljning. För elever med läs- och skrivsvårigheter är detta ett värdefullt hjälpmedel, liksom för elever med andra modersmål än svenska.

Dessutom ingår faktafördjupningar, fler praktikfall, interaktiva uppgifter, kapitelvisa sammanfattningar som miniföreläsningar och en digital ämnesordlista som gör att eleverna enkelt kan få centrala begrepp förklarade varhelst de är i läromedlet. Allt detta skapar stora möjligheter för eleverna att arbeta individuellt och självständigt.
* Interaktiv version av boken, inläst med autentiskt tal och textföljning
* Faktafördjupningar
* Fler praktikfall
* Interaktiva uppgifter
* Kapitelsammanfattningar som miniföreläsningar
* Digital ämnesordlista

Fungerar på dator, surfplatta och till stor del i mobil...
  • Författare: Christopher Hall, Otto Granberg
  • Format: Danskband/flex
  • ISBN: 9789144153674
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 336
  • Utgivningsdatum: 2023-04-04
  • Förlag: Studentlitteratur AB