bokomslag Läs- och skrivundervisning utifrån elevers varierade behov
Språk & ordböcker

Läs- och skrivundervisning utifrån elevers varierade behov

Diana von Börtzell-Szuch (red) Sari Vuorenpää

Häftad

599:-

Funktionen begränsas av dina webbläsarinställningar (t.ex. privat läge).

Uppskattad leveranstid 2-4 arbetsdagar

Fri frakt för medlemmar vid köp för minst 249:-

  • 320 sidor
  • 2022
Hur kan den tidiga läs- och skrivundervisningen utformas för att stödja och stimulera alla elevers läsande och skrivande? Vad kan vi göra när läs- och skrivutvecklingen inte går som vi önskar för alla elever? Hur kan lärare anpassa sin undervisning för att möta elevers varierade språkliga behov? Denna bok ger olika perspektiv på vad språkliga utmaningar kan innebära; hur de kan upptäckas, och vad lärare kan göra för att anpassa undervisningen så att den inkluderar alla elever.  

 

Alla elever är unika och kan i någon fas behöva extra anpassningar eller särskilt stöd.  Den undervisning och det stöd som fungerar för en elev behöver dock inte fungera för en annan. Grunden för en framgångsrik läs- och skrivundervisning är gedigen kunskap om läs- och skrivutveckling, om vad som kan orsaka hinder och vad som kan stötta fortsatt utveckling. 

I bokens kapitel diskuteras bland annat flerspråkiga elevers skrivande på svenska, liksom bedömning och kartläggning av den tidiga läs- och skrivutvecklingen. Vidare lyfts hur läs- och skrivsvårigheter i kombination med neuropsykiatriska svårigheter, språkstörning, intellektuell funktionsnedsättning och dyslexi kan inverka på och synas i elevers läsande och skrivande samt vilka konsekvenser det kan få för undervisningen. Innehållet belyser också hur den tidiga läs- och skrivundervisningen kan stimulera och motivera till läsande och skrivande på olika sätt och hur assisterande teknik kan användas. Boken lyfter även hur språklig sårbarhet kan mötas i undervisningen samt vad Läsa-, skriva-, räkna-garantin innebär för läs- och skrivundervisningen.

Boken är tänkt för avancerad nivå inom olika grundutbildningar mot lärare och logoped, men också inom speciallärarprogrammet samt som fortbildning för yrkesverksamma.

 

Tarja Alatalo är professor i pedagogiskt arbete vid Institutionen för lärarutbildning vid Högskolan Dalarna. 

Fia Andersson är lektor i specialpedagogik vid Stockholms universitet. 

Diana Berthén är lektor i specialpedagogik vid Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet. 

Barbro Bruce är leg. logoped och docent i utbildningsvetenskap med inriktning specialpedagogik. 

Diana von Börtzell-Szuch (red.) är doktorand på Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet.

Kristina Danielsson är professor i svenska med didaktisk inriktning vid Stockholms universitet och professor i svenska språket vid Linnéuniversitetet. 

Maria Ekenhill är verksam som adjungerad adjunkt i svenskämnets didaktik vid Stockholms universitet. 

Ebba Elvander är adjungerad adjunkt vid Stockholms universitet. 

Ulf Fredriksson är docent i pedagogik och verksam som lärare och forskare vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet. 

Linda Fälth är docent i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik vid Linnéuniversitetet. 

Dr Murray Gadd is a literacy facilitator, teacher and researcher, linked to the University of Auckland, who works across New Zealand and around the world with school leaders and teachers on a wide range of literacy-focused topics. 

Anna Eva Hallin biträdande lektor i logopedi vid Karolinska Institutet. 

Claes Nilholm är professor i pedagogik vid Uppsala Universitet. 

Gunilla Sandberg är professor i pedagogik
  • Författare: Diana von Börtzell-Szuch (red), Sari Vuorenpää
  • Format: Häftad
  • ISBN: 9789151107264
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 320
  • Utgivningsdatum: 2022-08-08
  • Förlag: Gleerups Utbildning AB