bokomslag Kunskapande i dans : om estetiskt lärande och kommunikation
Psykologi & pedagogik

Kunskapande i dans : om estetiskt lärande och kommunikation

Britt-Marie Styrke (red)

Häftad

549:-

Funktionen begränsas av dina webbläsarinställningar (t.ex. privat läge).

Uppskattad leveranstid 2-6 arbetsdagar

Fri frakt för medlemmar vid köp för minst 199:-

  • 192 sidor
  • 2015
Hur kan kunskapande i dans beskrivas och förstås? På vilka olika sätt förmedlas och kommuniceras dans? När äger lärprocesser rum? Det finns många frågor att ställa om vad lärande i dans kan vara. Antologin syftar till att belysa dans i olika lärandesammanhang och ur skilda perspektiv.

Den fyller ett behov av kurslitteratur passande för dans och rörelsemoment framskrivna i de nya läroplanerna 2011. Olika perspektiv syftar till att ge en lättillgänglig och samtidigt mångfacetterad bild av vad estetiskt såväl som kroppsligt lärande med särskilt fokus på dans kan innebära.

Här behandlas lärprocesser i, om, med och genom dans med blicken riktad mot lärande i relation till skola och utbildning. Frågor tas upp som kan inordnas under begreppen kunskapande, estetisk kommunikation, didaktik, lärande, genus och kropp. De historiska utblickarna är avsedda att visa på en både komplex och flerdimensionell utveckling. Texterna knyter an till aktuell forskning som behandlar dans och lärande som idé och praktik.

Boken är ett utmärkt läromedel, arbets- och diskussionsmaterial för lärare från förskola till gymnasium samt som kurslitteratur på lärarutbildningar generellt. Det handlar särskilt om kurser där kunskapande processer i dans och estetiskt lärande lyfts fram.

Sagt om boken
Ett välkommet bidrag inom ämnesområdet dans där flera författare från olika lärosäten ger sin syn på dans i olika lärandesammanhang. Boken kan ses som kurslitteratur inom lärarutbildningen och som fortbildningsunderlag för i första hand skolpersonal. Sammantaget finns här ett brett anslag - från idéhistoria till konkreta lektionsbeskrivningar för förskola till gymnasium, inklusive analyser. Intressanta diskussioner förs om dansens egenvärde kontra dans som pedagogiskt verktyg, om dansens estetiska uttryck, om "översättningar" och tolkningar och om dansens plats i dagens skola. Många kopplingar görs till aktuell forskning.

Värt att notera är att dans ingår i det centrala innehållet i ämnet idrott och hälsa i grundskolan, men i praktiken får undervisning i dans ofta stå tillbaka, många gånger på grund av okunskap om vad dansundervisning av professionella danslärare kan ge eleverna. Boken ger fördjupad kunskap om dans som uttrycksmedel, som konstart och som kommunikationsform och ger många argument för dansens rättmätiga plats i skolan." Elisabeth Sörhuus, lektör, BTJ-häftet nr 18, 2015.

Om författarna
I denna antologi medverkar författare som representerar områden där kunskapande processer undersöks, historiskt eller praktiknära. De är verksamma inom lärarutbildningar på en rad lärosäten: Göteborgs universitet, Malmö Högskola, Gymnastik- och idrottshögskolan, Dans- och Cirkushögskolan, Umeå universitet samt Luleå Tekniska universitet.
  • Författare: Britt-Marie Styrke (red)
  • Format: Häftad
  • ISBN: 9789147111589
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 192
  • Utgivningsdatum: 2015-06-17
  • Förlag: Liber