Kommande
bokomslag Kort om bokföring och bokslut
449:-

Funktionen begränsas av dina webbläsarinställningar (t.ex. privat läge).

Andra format:

  • 188 sidor
  • 2024
Denna bok syftar till att ge läsaren en bra grund för att sköta löpande bokföring och upprätta bokslut. I boken fokuseras såväl begreppsförståelse, bokföringslogik som konkret bokförings- och bokslutsarbete. Bokförings- och bokslutsarbete relateras till de finansiella rapporter som företag upprättar och som bygger på bokförda belopp. Sammanställning av resultaträkning och balansräkning och analys av dessa behandlas. I boken sätts också bokförings- och bokslutsarbetet in i ett sammanhang av dess roll i såväl organisationer som i samhället i stort. I bokens alla delar finns ett stort antal exempel, dels för att illustrera de resonemang som förs, dels för att visa på praktisk tillämpning.
  • Författare: Mattias Haraldsson, Jan Marton, Niklas Sandell, Anna-Karin Stockenstrand
  • Format: Häftad
  • ISBN: 9789144184685
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 188
  • Utgivningsdatum: 2024-08-01
  • Förlag: Studentlitteratur AB