bokomslag Kommunala aktiebolag : en handbok
Juridik

Kommunala aktiebolag : en handbok

Patrik Kastberg

Häftad

639:-

Funktionen begränsas av dina webbläsarinställningar (t.ex. privat läge).

Uppskattad leveranstid 2-5 arbetsdagar

Fri frakt för medlemmar vid köp för minst 249:-

  • 320 sidor
  • 2023
En omfattande monografi om kommunala aktiebolag som är uppdaterad per den 1 januari 2023.

Trots att de kommunala aktiebolagen utgör en viktig del både för det offentliga och för näringslivet i stort är det regelverk som reglerar dessa bolag endast mycket sparsamt behandlat i såväl tidigare litteratur som i rättspraxis. I boken behandlar författaren en rad olika rättsområden med bäring på de kommunala bolagen såsom t.ex. aktiebolagslagen, kommunallagen, offentlighets- och sekretesslagen, det konkurrens- och statsstödsrättsliga regelverket, lag om offentlig upphandling och transparenslagen. De praktiska svårigheterna förstärks i det att kommunala bolag kan sägas verka i gränslandet mellan den offentliga och den privata världen och därför tvingas navigera mellan de krav som ställs upp i kommunallagen respektive aktiebolagslagen.

Sedan andra upplagan av denna bok kom ut 2019 har vi haft en spännande utveckling inom bl.a. upphandlingsområdet. Värt att nämnas i det sammanhanget är att vi fått ett helt nytt kapitel om direktupphandlingar i LOU respektive LUF och att ny praxis gjort det tydligare när man kan använda sig av det s.k. Hamburgundantaget.

Andra nyheter är att SKR kommit ut med nya vägledningar, bl.a. inom det viktiga området ägarstyrning av kommunala bolag. Det kan heller inte ha undgått särskilt många att begreppet landsting nu mönstrats ut ur lagstiftning helt och hållet och att vi istället använder oss av begreppet region. Vidare så har jävsbestämmelserna i kommunallagen uppdaterats och anpassats till motsvarande bestämmelser i förvaltningslagen, vi har fått en ny lag om proportionella val i kommuner och regioner och lägsta tillåtna aktiekapital ändrats till 25 000 kr.

Dessa och de andra nyheter - inom såväl lagstiftning som praxis - som tillkommit sedan förra upplagan har beaktats och satts in i sitt sammanhang i denna tredje upplaga.

Exempel på frågeställningar som behandlas i boken är bl.a:
* Vilken verksamhet får ett kommunalt aktiebolag bedriva?
* Vilka formella krav måste ägaren se till att de kommunala aktiebolagen uppfyller?
* Vilka möjligheter har ägaren att styra bolaget?
* Vad bör ett aktieägaravtal som gäller ett kommunalt aktiebolag innehålla?
* Vilka kommunala aktiebolag måste tillämpa lag om offentlig upphandling och vad gäller köp mellan dessa bolag och ägaren?
* Statsstöd?
* När kan koncernbidrag lämnas?
* Kan kommunen behöva svara för det kommunala aktiebolagets skulder - ansvarsgenombrott?
* På vilket sätt är offentlighetsprincipen tillämplig på de kommunala aktiebolagen?

Patrik Kastberg jobbar som biträdande chefsjurist på Region Skåne där han har ett särskilt ansvar för aktiebolags- och kommunalrätt. Han ger regelmässigt råd till såväl ägare som styrelser och verkställande direktörer i kommunala aktiebolag och håller löpande föreläsningar inom för boken relevanta rättsområden. Patrik Kastberg har tidigare jobbat specialiserat med bolags- och upphandlingsrättsliga frågor på advokatbyråer i såväl Sverige som Tyskland och har även gett ut boken Kommunallagen - en kommentar.
  • Författare: Patrik Kastberg
  • Format: Häftad
  • ISBN: 9789172239081
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 320
  • Utgivningsdatum: 2023-02-17
  • Förlag: Jure Förlag