bokomslag Jesus och de första kristna
Filosofi & religion

Jesus och de första kristna

Dieter Mitternacht Anders Runesson

Häftad

439:-

Funktionen begränsas av dina webbläsarinställningar (t.ex. privat läge).

Uppskattad leveranstid 1-4 arbetsdagar

Fri frakt för medlemmar vid köp för minst 199:-

  • 525 sidor
  • 2007
Arton ledande bibelvetare och specialister presenterar här forskningen om Nya testamentet, om texternas tillkomst, innehåll och tolkning.

Boken kombinerar en övergripande presentation av det historiska materialet med åskådliga exempel på hur olika tolkningsmetoder används inom forskningen. Detta är unikt inte bara i Skandinavien, utan även i jämförelse med befintliga utländska introduktionsböcker.

Boken är uppdelad i sex kapitel: Inbjudandet till studiet av Nya testamentet, Den historiska miljön, De nytestamentliga texterna, Exempel på olika läsningar av valda texter, Den historiske Jesus, Kristendomen växer fram.

OM FÖRFATTARNA

HÅKAN BENGTSSON, teol. dr, högskolelektor i Yrkesrelaterad religionsvetenskap, Uppsala universitet. Forskningsintressen: Qumrantexterna, judendomen under andra templets tid, antisemitism och judisk-kristna relationer under 1900-talet.

SAMUEL BYRSKOG, teol. dr, professor i Nya testamentets exegetik, Lunds universitet. Forskningsintressen: Muntlighet och skriftlighet i antika grekiska och romerska miljöer samt tidig kristendom, minnet som identitetsskapande faktor i antika och moderna miljöer, den historiske Jesus, epistolografi och retorik.

BENGT HOLMBERG, teol. dr, professor emeritus i Nya testamentets exegetik, Lunds universitet. Forskningsintressen: Jesusforskning, särskilt dess metoder, tidig kristen identitet, tillämpning av sociologisk teori inom nytestamentlig exegetik.

JONAS HOLMSTRAND, teol. dr, universitetslektor i Nya testamentets exegetik, Uppsala universitet. Forskningsintressen: Språk- struktur samt översättningsfrågor i Paulusbreven och Första Johannesbrevet, Väktarboken (1 Hen 1–36), den koptiska texten ”Paulus bön” i Nag Hammadi-biblioteket; dessutom trosbegreppet och metaforiken för att tolka Jesu död i den tidiga kyrkan.

THOMAS KAZEN, teol. dr, professor i bibelvetenskap, Enskilda högskolan Stockholm. Forskningsintressen: Andra templets judendom, den historiske Jesus och tidig kristologi; uppfattningar om kropp, renhet, moral och identitet i tidig judendom och kristendom; förhållanden mellan texters historia, tolkning och tillämpning.

DIETER MITTERNACHT, teol. dr, docent, Lunds universitet och professor i Nya Testamentet och tidig kristendom, Lutheran Theological Seminary, Hong Kong (nu pensionerad). Forskningsintressen: De paulinska breven, Johannestexter, nya tolkningsmetoder, hermeneutik, genus och religion.

BIRGER OLSSON, teol. dr, professor emeritus i Nya testamentets exegetik, Lunds universitet. Forskningsintressen: Johannesevangeliet och katolska brev, nya tolkningsmetoder, hermeneutik, översättningsfrågor, och bibelns receptionshistoria.

SAMUEL RUBENSSON, teol. dr., professor i kyrko- och missionsstudier, Lunds universitet, och seniorprofessor i Östkyrkliga studier vid Enskilda högskolan Stockholm. Forskningsintressen: Kristendomens framväxt och omdaning av det antika arvet, den östliga kristenhetens teologi och historia, klosterväsendet och dess teologi.

ANDERS RUNESSON, fil. dr, docent i Nya testamentets exegetik, Lunds universitet, professor i Nya Testamentet, Oslo universitet. Forskningsintressen: Den antika synagogan, Jesus, Paulus, Matteusevangeliet och formandet av kristna identiteter. Mycket av forskningen kretsar kring relationen mellan judar och kristustroende å ena sidan och det grekisk-romerska samhället å den andra.

ANNA RUNESSON, teol. kand., fil. lic., doktorand i Nya testamentets exegetik, Lunds universitet, direktor och präst vid Pilgrimscentret i Oslo, Norge. Forskningsintressen: Postkolonial nytestamentlig exegetik med speciellt fokus på metodfrågor, genderfrågor, hermeneu
  • Författare: Dieter Mitternacht, Anders Runesson
  • Format: Häftad
  • ISBN: 9789152647219
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 525
  • Utgivningsdatum: 2007-01-01
  • Förlag: Verbum