bokomslag Gymnasiekemi 1
799:-

Funktionen begränsas av dina webbläsarinställningar (t.ex. privat läge).

Uppskattad leveranstid 2-5 arbetsdagar

Fri frakt för medlemmar vid köp för minst 249:-

  • 332 sidor
  • 2012
Serien Gymnasiekemi omfattar böcker för kurs 1 i kemi enligt GY2011 samt för "gamla" A- och B-kursen, Pluswebb till A-boken samt lärarhandledningar på cd. Texterna är väl genomarbetade och systematiskt uppbyggda vilket, tillsammans med de många exemplen och övningsuppgifterna, hjälper eleverna att steg för steg ta till sig kemin. Ytterligare stöd för inlärningen är den nya Pluswebben till A-boken. Serien bäddar väl för fortsatta studier på universitet och högskola. Gymnasiekemi 2 utkommer 2013.

Läs mer
Gymnasiekemi 1
I Gymnasiekemi 1 vävs kursmomenten omsorgsfullt samman till en fungerande helhet så att eleven på bästa sätt förbereds för vidare studier. Gymnasiekemi 1 är anpassad till ämnesplanen och det centrala innehållet i GY2011 och innehåller därför några nya avsnitt. Exempel på naturvetenskapliga frågeställningar, naturvetenskaplig arbetsmetod och naturvetenskapliga teoriers utveckling över tid beskrivs utförligare invävt i kapitlen. Kvalitativa och kvantitativa metoder för kemisk analys behandlas i kapitel 7 när vi ger exempel på kvalitativ analys, gravimetri och titreringar samt i kapitel 8 när vi redogör för kromatografi och spektrofotometri. Särskild tonvikt har lagts vid att materialet ska vara en fullständig kemikurs också för dem som bara läser kurs 1 i kemi. Det betyder att organkemin har fått ta plats, trots att den enligt gällande kursplan främst behandlas i kurs 2 i kemi.
Gymnasiekemi B
Gymnasiekemi B utgör en mycket välbalanserad helhet av kursen, med analys som genomgående tema. Boken ger en stabil grund för fortsatta studier på universitet och högskola. Boken inleds med beräkningar på gaser, reaktionshastighet, kemisk jämvikt och fördjupning i syrabasreaktioner. Därefter tas metallföreningar och elektrokemi upp, och några av deras praktiska tillämpningar. Så följer den organiska kemin med fördjupad fakta om de organiska ämnenas egenskaper. Fokus har flyttats från det deskriptiva till mer av mekanismer. Olika metoder för kvalitativ och kvantitativ analys beskrivs i ett eget kapitel, men metoder tas också upp i de avsnitt där de hör hemma. Fyra kapitel handlar om livets molekyler, cellernas ämnesomsättning och arvets biokemi. Det sista kapitlet, om miljökemi, fokuserar på människan och miljön. Nytillskott sedan förra upplagan är lagar och förordningar för kemikaliehantering, toxikologi, hållbar energianvändning samt materialflöden.
Lärarhandledningar i ny upplaga anpassade för GY2011
I de nya upplagorna av lärarhandledningarna på cd har det omfattande materialet av demonstrationsförsök omarbetats, och ett urval lyfts fram. Nya elevlaborationer har tillkommit och de gamla är uppdaterade.
Innehåll:
- laborationer med riskbedömning
- miljö- och livsmedelsanalyser (Lärarhandledning B)
- demonstrationsförsök med didaktiska kommentarer
- övningsuppgifter
Materialet är heltäckande och mycket omfattande, motsvarande ca 300 sidor (lärarhandledning A) respektive 550 sidor (lärarhandledning B).
Gymnasiekemi Pluswebb
Gymnasiekemi A Pluswebb täcker in kursen Kemi 1, den följer bokens upplägg och struktur. Läs mer om Pluswebb
Gymnasiekemi A Pluswebb innehåller:
- Målbeskrivningar
- Sammanfattande stoff
- Interaktiva övningar med återkoppling i form av utredande och noggrant förklarande svar
- Animeringar som beskriver förlopp och laborationer med tillhörande kontrollfrågor
- Länkar till aktuella och relevanta hemsidor från myndigheter och organisationer inom kemiområdet
- Labbdemonstrationer
- Studieguide som stöd för elevernas arbete
- Självtest
Övningsuppgifterna, som är självrättande, ger eleven möjlighet att utveckla sin förståelse av sammanhang med direkt återkoppling efter varje fråga. Eleven kan följa komplicerade förlopp i animationerna som ett komplement till texten i boken och testa sig själv på det. Eleven kan också hitta mer information i l
  • Författare: Stig Andersson, Lennart Jörnland, Birgitta Rosén, Lars Rydén, Artur Sonesson, Ola Svahn, Birgitta Stålhandske, Aina Tullberg
  • Format: Häftad
  • ISBN: 9789147085576
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 332
  • Utgivningsdatum: 2012-05-08
  • Förlag: Liber