bokomslag Gruppobservationer - Teori och praktik
Psykologi & pedagogik

Gruppobservationer - Teori och praktik

Eva Hammar Chiriac Charlotta Einarsson

Häftad

379:- (539:-)
Tillfälligt slut

Funktionen begränsas av dina webbläsarinställningar (t.ex. privat läge).

  • 176 sidor
  • 2013

Så fort människor kommer samman i en grupp uppkommer interaktioner mellan medlemmarna. För att studera grupper och grupprocesser krävs tillgång till metoder för att registrera vad som sker i samspelet mellan människorna. Observation, som fokuseras i denna bok, kan vara en lämplig metod.

Syftet med boken är att belysa gruppobservationer ur ett forskningsperspektiv. Med utgångspunkt i en teoretisk modell för gruppobservationer visas på ett sätt att systematisera och beskriva olika former av gruppobservationer. Modellen bygger på två dimensioner. Den första dimensionen handlar om det förhållningssätt eller den kunskapssyn som ligger till grund för studien. Dimensionen skiljer mellan begreppen teoriprövande och teorigenererande. Den andra dimensionen avser vilken grad av struktur observationen har. För att beskriva dimensionen används benämningarna hög grad av struktur respektive låg grad av struktur.

I boken visas på den spännvidd som finns mellan olika sätt att praktiskt gå till väga vid observationer och det förhållningssätt eller syn på kunskap som ligger bakom olika tillvägagångssätt. Detta sker genom att belysa några metoder för gruppobservationer, ge en historisk tillbakablick samt presentera några praktiska exempel på studier som vi eller andra genomfört.

Förhoppningen är att läsaren med hjälp av denna bok ska få en större insikt i och bättre förståelse för gruppobservation som metod samt att de illustrativa exempel som presenterats inspirerar till att själva genomföra gruppobservationsstudier.

  • Författare: Eva Hammar Chiriac, Charlotta Einarsson
  • Format: Häftad
  • Upplaga: 2
  • ISBN: 9789144082134
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 176
  • Utgivningsdatum: 2013-07-17
  • Förlag: Studentlitteratur