bokomslag Funktionshinder i välfärdssamhället 5 uppl.
Samhälle & debatt

Funktionshinder i välfärdssamhället 5 uppl.

Rafael Lindqvist

Häftad

379:-

Funktionen begränsas av dina webbläsarinställningar (t.ex. privat läge).

Uppskattad leveranstid 2-4 arbetsdagar

Fri frakt för medlemmar vid köp för minst 249:-

  • 192 sidor
  • 2022
De senaste årens förändringar i lagstiftning och organisation av våra välfärdssystem har gjort att de professionella har fått en allt viktigare roll, inte minst när det gäller att säkerställa goda levnadsvillkor för personer med funktionshinder. I ett samhälle där välfärdstjänsterna utförs av en rad olika lokala aktörer läggs också ett större ansvar på individen själv att göra anspråk på de rättigheter som lagstiftningen ger.Den här boken handlar om livsvillkor för personer med funktionsnedsättning på några centrala områden: arbete och försörjning, stöd i vardagen samt utbildning. Den berör också frågor om anspråk på delaktighet, inflytande, aktivt medborgarskap och mänskliga rättigheter för att hantera de funktionshindrande barriärer som samhället reser.Boken fokuserar till stor del på välfärdssystemets möjligheter och begränsningar relaterade till funktionshinder. Författaren uppmärksammar också den ökade betoningen på mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, och vad detta betyder för utformningen av de service- och stödinsatser som ges. En diskussion om olika socialvetenskapliga perspektiv på funktionshinder illustrerar hur dessa perspektiv har förändrats i förhållande till samhällsutvecklingen. I denna femte upplaga har samtliga kapitel i boken reviderats och uppdaterats vad gäller terminologi, utformningen av stöd- och serviceinsatser och relevanta policyförändringar. Ändringarna berör bland annat lagstiftning om rätt till sjukpenning, rehabilitering och sjukersättning samt regler på diskrimineringsområdet.Boken vänder sig till studerande på universitet och högskolor, framför allt inom socialt arbete, beteendevetenskap och vårdvetenskap.Rafael Lindqvist är seniorprofessor i sociologi, med inriktning funktionshinderforskning, Uppsala universitet.

 
  • Författare: Rafael Lindqvist
  • Format: Häftad
  • ISBN: 9789151107493
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 192
  • Utgivningsdatum: 2022-02-15
  • Förlag: Gleerups Utbildning AB