Välj butik

Visa alla butiker

  bokomslag Exposé 1

  Exposé 1

  Michaela Arlt • Fuat Deniz • Kjell Engelbrekt • Hanns von Hofer • Ci Holmgren • Fredrika Lagergren Wahlin • Rolf Lidskog • Annika Svensson • Henrik Tham • Anna Andersson • Jan-Olof Andersson • Börge Ring

  539:- (709:-)
  • Häftad
  • 384 sidor
  • 2011
  • Serie: Exposé - Samhällskunskap
  Går på djupet - även med uppgifterna!
  Texterna i Exposé betonar demokratifrågor, etik och värdegrunder. Författarna är experter på sina respektive områden och vågar gå på djupet och ta upp nya infallsvinklar. Uppgifterna är analyserande och kännetecknas av progression, reflektion och ställningstagande.

  Läs mer
  Utmärkande drag
  - Utgår från individen
  - Analyserande uppgifter
  - Betonar demokratifrågor, etik och värdegrunder
  Experter vågar ta ut svängarna
  Journalister har skrivit om media, kriminologer om lag och rätt, statsvetare om statsskick, nationalekonomer om ekonomi och sociologer om människan och samhället. Genom att författarna är experter på sina respektive områden både kan och vågar de gå mer på djupet och ta upp nya infallsvinklar. Texterna utgår från individen för att sluta i det globala.
  Analyserande uppgifter
  För att eleverna verkligen ska kunna tilllämpa sina kunskaper innehåller Exposé en stor mängd analyserande uppgifter. Genom att det finns en stegvis avgränsande progression i texten samtidigt som eleverna får göra ett ställningstagande till olika alternativ blir det möjligt med en djupare analys och reflektion. Eleverna lämnas inte vind för våg. Samtidigt är uppgifterna begränsade till sin utformning så att de är tidsmässigt genomförbara.
  Exposé 1 och 2
  Exposé 1 samt 1 och 2 behandlar innehållet i samhällskunskapskurserna 1b och 2.
  Exposé 1 inleds med ett kapitel som behandlar samhällsvetenskaplig metod. Efter en introduktion om samhällsvetenskaplig forskning följer samhällsvetenskapliga begrepp, förklaringsmodeller, datainsamlingsmetoder, analysmetoder, argumentationsanalys och källkritik.
  Exposé 1 har tonvikten på svenska förhållanden, Exposé 2 på internationella förhållanden och ekonomi.
  Fyra utgångspunkter
  Alla ämnesområden behandlas utifrån:
  - Demokratifrågor: Vad är demokrati? Vilka är demokratins förutsättningar? Hur kan demokratin fördjupas?
  - Etik och värdegrunder: Behandlas både i text och i uppgifter.
  - Faktakunskaper och analys: Grunderna ges men även olika synsätt, orsaker, konsekvenser och åtgärder.
  - Dåtid, nutid, framtid: Tidsperspektivet ger förståelse för de förändringar som skett och sker.
  Exposé aktiv 1a1
  Exposé aktiv är anpassad för yrkesprogrammens kurs samhällskunskap 1a1.
  Boken vänder sig till dem som vill arbeta aktivt med samhällsfrågor. Därför finns det ett stort antal uppgifter under rubrikerna: Kan du detta?, Tänk efter och diskutera, Ta reda på fakta, Analysera och påverka samt Fältuppgifter.
  Närhet till eleverna
  Exposé aktiv består av två avdelningar: demokratin i samhället respektive arbete och välfärd. Den röda tråden genom hela boken är demokratifrågor. Varje kapitel inleds med en vardaglig situation följt av ett par frågeställningar för att väcka läsarens intresse kring området som ska studeras. Texten är personlig och går från det som ligger nära eleverna till det mer abstrakta.
  Lärarhandledning
  Lärarhandledningen säljs som nedladdningsbar fil och fungerar för samtliga böcker i serien Exposé.
  Förutom kommentarsmaterial finns ett stort antal uppgifter och övningar av olika slag. Övningarna tränar elevernas olika förmågor såsom faktakunskap, förståelse och ställningstagande och är uppdelade under följande rubriker:
  Fakta och förståelse: Syftar till att underlätta inläsning och ge grundläggande förståelse.
  Diskussion och värdering: Syftar till att ge eleverna möjlighet att lyssna på andra, uttrycka sina åsikter och ta ställning.
  Analys- och jämförelseuppgifter: Syftar till att utifrån fakta analysera och dra slutsatser kring ett ämne.
  Undersök och fördjupa: Syftar till att ge eleverna möjlighet att träna relevanta förmågor och metoder.

  Om författarna
  ”Det är viktigt att lära sig att tänka kritiskt. Fria medier är en förutsättning för det demokratiska samhället men bara för att de är fria innebär det inte att de levererar sanningen. Med hjälp av exempel och resonerande text visar vi på de svårigheter som finns i dagens mediasamhälle.”
  Michaela Arlt, författare och journalist på Sveriges Radio
  Exposé 1, Exposé 1 och 2
  Michaela Arlt, journalist, Sveriges Radio
  Fuat Deniz, sociolog, Örebro universitet
  Kjell Engelbrekt, universitetslektor i statsvetenskap, Stockholms universitet
  Hanns von Hofer, professor i kriminologi, Stockholms universitet
  Ci Holmgren, journalist, Sveriges Radio
  Fredrika Lagergren, fil.dr i statsvetenskap, avdelningsdirektör vid Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildningen, Göteborgs universitet
  Rolf Lidskog, professor i sociologi, Örebro universitet
  Annika Svensson, nationalekonom, Riksbanken
  Henrik Tham, professor i kriminologi, Stockholms universitet
  Uppgifter
  Mats Andersson, lärare vid Brännkyrka gymnasium samt utbildningspedagog vid Samhällvetenskaps- och ekonomicenter i Stockholms stad
  Börge Ring, lärare vid Södra Latin gymnasium, Stockholm
  Exposé Aktiv
  Anna Andersson, lärare i samhällskunskap
  Jan-Olof Andersson, läromedelsförfattare samt lärare i samhällskunskap och ekonomiska ämnen
  Lärarhandledning
  Mats Andersson, lärare vid Brännkyrka gymnasium samt utbildningspedagog vid Samhällvetenskaps- och ekonomicenter i Stockholms stad
  Johan Linder, lärare vid Kärrtorps gymnasium, Stockholm

  Finns boken i din butik?

  Välj butik för att se lagerstatus och eventuellt reservera boken.

  Ingen butik vald

  Välj butik
  317646

  Ja, finns i vald butik

  Fåtal kvar i vald butik

  Finns ej i vald butik Välj en annan butik eller kontakta oss.

  Tillfälligt slut i vald butik Välj en annan butik eller kontakta oss.

  Beställ i butik Den här boken är en beställningsvara. Välkommen till din butik så hjälper vi dig.

  Ej beställningsbar

  Lagerstatus saknas

  Köp i e-handel

  Hos dig inom 1-3 arbetsdagar

  Funktionen begränsas av dina webbläsarinställningar (t.ex. privat läge).

  • Författare: Michaela Arlt, Fuat Deniz, Kjell Engelbrekt, Hanns von Hofer, Ci Holmgren, Fredrika Lagergren Wahlin, Rolf Lidskog, Annika Svensson, Henrik Tham, Anna Andersson, Jan-Olof Andersson, Börge Ring
  • Format: Häftad
  • Upplaga: 4
  • ISBN: 9789147103577
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 384
  • Utgivningsdatum: 2011-07-18
  • Del i serien: Exposé - Samhällskunskap
  • Förlag: Liber AB

  för att se lokala öppettider, evenemang och personalens tips.

  Idag