bokomslag Dyskalkyli & Matematik
Vetenskap & teknik

Dyskalkyli & Matematik

Björn Adler

Inbunden

489:-

Boken är tillfälligt slut online

  • 288 sidor
  • 2007
"Dyskalkyli & Matematik" är en handbok (288 sidor inbunden) om matematiksvårigheter.

Den tar upp:
*Vad är matematik?
*Hur kan man förstå dyskalkyli?
*Hur genomförs utredning?
I bokens andra del behandlas hjälpinsatserna:
*Hur färdighetstränar man?
*Hur kan man arbeta med förståelse i matematik?
*Hur kan man arbeta med motivation och lust?
I hjälpdelen ges också många exempel på "Kognitiv Träning i Matematik"

Innehåll
_________

Matematik 9
Vad är egentligen matematik? 9
Utveckling av räkneförmågan 15
Matematik och tal 16
Matematik och logik 18
Matematik och geometri 21
Matematik och olika tankeprocesser 24
Matematik och skolmatematik 29
Matematik och artes liberales 31
Vad är inte matematik? 32

Matematiksvårigheter 33
Bristande undervisning och brister i undervisning 35
Känslomässiga blockeringar 38
Allmänna kognitiva svårigheter 46
Specifika kognitiva svårigheter 49
Perceptionsprocesser 50
Minnesprocesser 52
Tankeprocesser 57
Språkliga processer 61
Oförmåga att räkna 63
Olika orsaker till matematiksvårigheter 63

Dyskalkyli - specifika matematiksvårigheter 65
Hur känner man igen dyskalkyli? 65
Hur brukar svårigheterna börja? 66
Vad är egentligen dyskalkyli? 69
Pedagogiska tecken 71
Svårigheter med avläsning och läsning 71
Svårigheter att skriva 71
Problem med språkförståelse 72
Problem med talserie och sifferfakta 72
Problem med komplext tänkande och flexibilitet 73
Kännetecken i vardagen 74
Dyskalkylins historia 77
Hur många har dyskalkyli? 79
Kan man bli botad från dyskalkyli? 80
Dyskalkyli och akalkyli 81
Dyskalkyli och allmänna matematiksvårigheter 82
Dyskalkyli och pseudodyskalkyli 83
Vad är skillnaden mellan dyskalkyli och dyslexi? 85
Dyskalkyli och ADHD 87
Sammanfattande fakta om dyskalkyli 87

Utredning och diagnos 89
Vägen till bättre förståelse 89
Neuropedagogisk bedömning 91
Undersök kognitiva funktioner genom Matematikscreening 95
Även läs-och skrivförmågan ska undersökas 99
Neuropsykologisk bedömning 100
Undersökning av personlighet 101
Undersökning av kognitiv mognad 104
Bedömning av matematiska funktioner 105
Bedömning av andra specifika funktioner 106
Neuropediatrisk bedömning 107
Teambedömningen sammanställs 111
Vilken betydelse har en diagnos? 112
Från utredning till diagnos 115
Diagnos dyskalkyli 116
Samsjuklighet 118
DiagnoseIntroduktion av hjälpinsatser 123
Vägen till rätt hjälp 123
Lindra svårigheterna 124
Reducera problemen genom enskilt arbete 125
Kompensera svårigheterna 126

Arbete med färdighetsträning 127
Principer för färdighetsträning 127
Arbete med storheter i matematik 131
Arbeta med enkla tals värde 132
Arbeta med antal utan att använda vanliga tal och siffror 134
Arbeta med tallinjer 136
Arbeta med hälften, dubbelt och ordningstal 137
Arbeta med addition 139
Arbeta med subtraktion 140
Arbeta med att läsa av och skriva tal 142
Arbeta med multiplikation 146
Arbeta med division 147
Arbeta med storheter, mätetal och måttenheter 151
Arbeta med bråktal och procenttal 152
Arbeta med geometriska former 156
Arbeta med ekvationer 159
Arbeta med ominlärning 161

Arbete med logik och förståelse 162
Principer för arbete 162
Förståelse för tal 163
Förståelse för tallinje 166
Förståelse för likhetstecken 169
Förståelse för aritmetiska tecken 171
Förståelse för språkliga begrepp 174
Förståelse för mönster 177
Att arbeta med förståelse för sekvenser 179
Förstå viktiga principer för huvudräkning 184
Att arbeta med förståelse för jämförelser 187
Att arbeta med förståelse för symb
  • Författare: Björn Adler
  • Format: Inbunden
  • ISBN: 9789189533028
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 288
  • Utgivningsdatum: 2007-07-01
  • Förlag: NU-Förlaget