bokomslag Det goda universitetet : rektorsperioden 2006-2011 : festskrift till Anders Hallberg
Psykologi & pedagogik

Det goda universitetet : rektorsperioden 2006-2011 : festskrift till Anders Hallberg

Mattias Bolkéus Blom Per Ström Pernilla Björk

Klotband

379:-

Funktionen begränsas av dina webbläsarinställningar (t.ex. privat läge).

Uppskattad leveranstid 5-9 arbetsdagar

Fri frakt för medlemmar vid köp för minst 199:-

  • 414 sidor
  • 2011
Uppsala universitet har en lång historia. Professor Anders Hallbergs rektorat utgör det senaste i en lång följd. Fem år kan förefalla vara en kort period med detta historiska perspektiv. Med den snabba utveckling som kännetecknar det moderna universitetet på olika plan hinner likväl förbluffande mycket hända på denna tid. Såväl universitetets egna arbetssätt och organisation, forskningens framsteg och teknikens utveckling som de yttre förutsättningarna i samhällsförändringar och nya villkor illustrerar detta.


Det goda universitetet presenterar Alma mater upsaliensis ur olika aspekter under perioden 2006-2011. Strävan har varit att genom de 36 bidragen ge läsaren en mångsidig skildring av lärosätet sådant det framträder vid 2010-talets början. Boken är samtidigt universitetets hyllning till sin styresman inför avgången från rektorsämbetet.

Innehållsförteckning


Förord

INLEDNING, Kerstin Sahlin, Ett rektorat med kvalitet som ledstjärna


VETENSKAP


Fred Nyberg, Anders Hallberg som vetenskapsman


Joseph Nordgren och Per Andersson, Forskning under luppen

Anders Bäckström och Maarit Jänterä-Jareborg, Religion och rätt i samverkan

Göran Magnusson och Britt Skogseid, Medicin och samhälle

Otto Cars, Dan I. Andersson och Andreas Heddini, Antibiotikaresistens och ReAct
Margaretha Fahlgren, Humaniora och samhällsvetenskap

Peter Wallensteen, Rektor Hallberg och fredsforskningen vid Uppsala universitet 2006-2011

Lars Magnusson, Samhällsvetenskaperna i dag och i morgon

Caroline Liberg, Från lärarutbildning till utbildningsvetenskap

Ulf Danielsson, Fysik och astronomi i Uppsala

Hans Ellegrenm Livets och biologins utveckling

Kristina Edström, Energins oförstörbarhet

Kerstin Lindblad-Toh och Maria Sörby, SciLifeLab

UTBILDNING

Åsa Kettis, Kvalitet i högre utbildning och forskning

Kay Svensson, Rankning, rykte och redovisning

Cilla Häggkvist, Att anta studenter till högre utbildning

Anna Ekström, Universitet och arbetsmarknad

Ameli Frenne och Jon Stridh, Rektor, nationer och studentliv

Kristina Hirschfeldt och Klas-Herman Lundgren, Rektor och Uppsalas studentkårer

UNIVERSITET

Ann Fust och Kerstin Jacobsson, Strategiskt arbete - en röd tråd

Hans Dalborg, Ett föredöme i växelspelet akademi-näringsliv

Ulf Göranson, Universitetsbiblioteket 2006-2011

Lars Engwall, Aktiebolag och universitet

Shirin Ahlbäck Öberg, Organisering av autonomi och universitetet som idé

Coco Norén, Akademiska senaten

Lennart Ilke, Konsolidering och framtid

Peter Egardt, Anders Hallbergs universitet

PLATSER, HISTORIA, KULTURARV

Lars Burman, Uppsala universitet och bildningsmiljöerna

Göran Bexell, Uppsala och Lund

Per Ström, Kulturtradition och traditionskultur

Carl Frängsmyr och Tore Frängsmyr, En ny universitetshistorik

Roland Moberg och Annika Windahl Pontén, Linnéjubileets genomförande

Stefan Karpe, Tosca och Otello i Uppsala

Hendrik Mäkeler, Uppsala universitets myntkabinett

Anna Sjögren, Universitetshuset i Uppsala

APPENDIX

Vicerektorer och dekaner 2006-2011

Medverkande

Bildförteckning
  • Författare: Mattias Bolkéus Blom, Per Ström, Pernilla Björk
  • Format: Klotband
  • ISBN: 9789155482077
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 414
  • Utgivningsdatum: 2011-11-18
  • Förlag: Acta Universitatis Upsaliensis