bokomslag Bolagsstämma
249:-

Funktionen begränsas av dina webbläsarinställningar (t.ex. privat läge).

Uppskattad leveranstid 2-5 arbetsdagar

Fri frakt för medlemmar vid köp för minst 249:-

  • 90 sidor
  • 2014
Ett bolags aktieägare utövar sitt inflytande på bolagsstämma, som är bolagets högsta beslutsfattande organ. I bolag med spridd ägarkrets fungerar bolagsstämman dessutom ofta som aktieägarnas viktigaste källa till information om bolaget. Aktiebolagslagens reglering av bolagsstämma ger emellertid utrymme för en rad tolkningsfrågor. En stämmoordförande ställs många gånger inför praktiska svårigheter och problem som inte har någon lösning i lagtexten. Även andra besvärliga frågor kan möta de olika aktörer som förbereder sig inför eller deltar vid en bolagsstämma. Det är förstås angeläget att dessa frågor behandlas och kan få en lösning.

Mot denna bakgrund anordnade Stockholm Centre for Commercial Law vid Stockholms universitet den 7 maj 2013 ett halvdagsseminarium om bolagsstämma. Syftet var att i en krets av framstående rättsvetenskapsmän och verksamma jurister diskutera regler, behov och idéer kring bolagsstämma - såväl de lege lata som de lege ferenda. Denna tjugoförsta volym i skriftserien utgör en sammanställning av anförandena vid seminariet.

Lagtext och litteratur som tillkommit efter 2013 har inte kunnat beaktas i texten.

Innehåll:
- Bolagsstämmoordföranden av Svante Johansson
- Bolagsstämmans kompetens att rättshandla av Daniel Stattin
- Särskild granskning - frågor för stämmobehandlingen av Urban Båvestam
- Klander av bolagsstämmobeslut av Erik Nerep

Stockholm Centre for Commercial Law vid Stockholms universitet har till uppgift att främja forskning och forskarutbildning inom affärsjuridik. Det sker bland annat genom att Centret tar initiativ till samt leder och samordnar forskningsprojekt. Centret anordnar också vetenskapliga föreläsningar, seminarier och symposier. I föreliggande skriftserie presenteras fortlöpande bidrag från Centrets verksamhet.
  • Författare: Svante Johansson, Daniel Stattin, Urban Båvestam, Erik Nerep
  • Format: Häftad
  • ISBN: 9789172235649
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 90
  • Utgivningsdatum: 2014-06-30
  • Förlag: Jure Förlag