bokomslag Att förstå kroppens budskap : -sjukgymnastiska perspektiv
Vetenskap & teknik

Att förstå kroppens budskap : -sjukgymnastiska perspektiv

GABRIELE & KESKINEN-ROSENQVIST, BIGUET

Häftad

859:-

Funktionen begränsas av dina webbläsarinställningar (t.ex. privat läge).

Uppskattad leveranstid 1-4 arbetsdagar

Fri frakt för medlemmar vid köp för minst 199:-

  • 406 sidor
  • 2012
Ohälsa kan spegla en människas hela livssituation och symtom är ofta ett uttryck för bristen på begriplighet, hanterbarhet och mening. Bristande kroppstillit och främlingskap inför den egna kroppen kan ses vid all form av sjukdom.
Kroppen förstås som meningsbärare och därmed blir helhetsperspektivet en förutsättning för behandling och tillfrisknande. Tjugo erfarna sjukgymnaster belyser i boken den holistiskt orienterade sjukgymnastiken baserad på modern forskning. Den levda kroppen är utgångspunkt i behandlingen. Centralt är interaktionen och det kroppsnära mötet mellan sjukgymnast och patient, vars egna resurser tillvaratas.
Boken består av flera delar med teoretiska förståelsemodeller och ¿konkreta sjukgymnastiska arbetssätt. Den röda tråden i boken är ¿kroppens mening, kroppstillit, affekt och kroppsmedvetenhet. Övriga teman som belyses är mentaliseringsförmåga, autonom reglering, senso¿motoriskt lärande, fysisk aktivitet, acceptans och kroppsligt för¿ankrad närvaro i nuet. Metoderna Basal Kroppskännedom och ¿psykomotorisk fysioterapi presenteras. Exempel ges på hur helhetssyn kan tillämpas vid långvarig smärta, psykiskt trauma, kronisk mag-¿tarmsjukdom, lårbensamputation, ångest och psykotiska tillstånd.
Boken vänder sig till studenter på högskolenivå inom vårdsektorn (främst sjukgymnaster/fysioterapeuter men även arbetsterapeuter, läkare, psykologer, socionomer/kuratorer och sjuksköterskor) både på grund- och avancerad nivå, samt till kliniskt verksamma inom vård och rehabilitering samt den intresserade allmänheten.
  • Författare: BIGUET, GABRIELE & KESKINEN-ROSENQVIST,
  • Format: Häftad
  • ISBN: 9789144073217
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 406
  • Utgivningsdatum: 2012-08-27
  • Förlag: Studentlitteratur