Spel

Senet

Spel, Rationella Media

139:-
Senet är världens äldsta kända brädspel! Det spelades redan i det antika Egypten, och många fynd från pyramidernas gravkamrar vittnar om hur populärt det var. Senet är ett trärningsspel som passar både vuxna och barn. Det är lätt att lära och lika spännande och interessant idag som för 3500 år sedan! Prova en verklig klassiker!

Senet är ett tärningsspel för 2 spelare. Till spelet hör:
En spelplan med 30 rutor.
7 koniska och 7 cylinderformade spelbrickor
4 kastpinnar
De 4 kastpinnarna används i stället för tärningar.
Den möjliga poängfördelningen är:
3 runda + 1 slät = 1 poäng
2 runda + 2 släta = 2 poäng
1 rund + 3 släta = 3 poäng
4 släta = 4 poäng
4 runda = 5 poäng

Spelplanens rutor kan identifieras med siffrorna 1-30:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Rad 1: Spelbrickorna flyttas mot höger
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 Rad 2: Spelbrickorna flyttas mot vänster
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Rad 3: Spelbrickorna flyttas mot höger

Innan spelet börjar fördelas spelbrickorna på spelarna (runda eller koniska) och placeras ut på spelplanens första 14 rutor så att varannan bricka blir konisk och varannan cylinderformad. Spelarna drar lott om vem som skall börja och kastar sedan pinnarna varannan gång. Efter kast med kastpinnarna flyttas egen valfri spelbricka det antal steg som pinnarna visar. Spelbrickorna skall flyttas i den nummerordning som visats ovan (1-30).
Ruta 15 kallas “Pånyttfödelsens hus” och är spelets startruta
Om en spelbricka kan förflyttas så att den hamnar på en ruta där det redan finns en av motspelarens brickor måste dessa byta plats med varandra. Om en av spelarna har 2 spelbrickor stående intill varandra skall dessa dock anses försvara varandra och får inte angripas.
Alla spelbrickor måste landa på ruta 26 som kallas “Lyckans hus” innan de tillåts fortsätta till någon av de sista 4 rutorna.
För att få landa i “Lyckans hus” krävs exakt slag. Kan inget framåtriktat drag göras måste spelbrickan flyttas samma antal rutor bakåt. Om inget drag är möjligt går spelet över till motspelaren. Om en oskyddad spelbricka attackeras på ruta 26 skall den byta plats med den attackerande.
Att hamna på ruta 27, “Vattnets hus”, får obehagliga följder. Spelbrickan fastnar här och kan inte flyttas vidare med mindre än att spelaren kastar en fyra med kastpinnarna eller alternativt flyttar brickan tillbaka till ruta 15 (Pånyttfödelsens hus) och står över ett kast.
En spelbricka kan tvingas till “Vattnets hus” på två sätt:
1.)Om en oförsvarad bricka, som står på någon av rutorna 28-30, blir angripen från ruta 26 (Lyckans hus) flyttas den till ruta 27 och inte tillbaka till ruta 26 när brickorna skall byta plats.
2.) Om en spelares enda möjliga drag är från ruta 26 (Lyckans hus) och framåt men den ruta han hamnar på är upptagen av en försvarad motståndarbricka. Spelbrickan måste då placeras på ruta 27.
Om en spelbricka hamnar på ruta 28 som kallas “De tre sanningarna hus” krävs slaget 3 för att få föra spelbrickan av spelplanen. Från ruta 29, “Fullbordandets hus“ krävs slaget 2 för att för att bricka skall få gå ut.
Från ruta 30 tillåts utgång oavsett poäng på kastpinnarna.
Den spelare som först klarar att få bort alla sina spelbrickor från spelplanen har vunnit spelet.
På Internet finns mer information om Senet och också förslag till alternativa spelregler!
  • EAN: 7331434014954
  • Antal spelare: 2
  • Speltid: 30 min